Kjære Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland med alle støttespillere!

Merethe Paulsen Blomstervik 

Debatt

Gratulerer med 2 års-jubileet! Det er et ordtak som heter: aldri så galt at det ikke er godt for noe! Akkurat det må Folkeaksjonen være et veldig godt eksempel på. Vedtaket om nedleggelsen av Campus Nesna har skapt et stort engasjement og ført til et sterkere samhold og fellesskapsfølelse på Helgeland og i fylket vårt. Det har resultert i mange demonstrasjoner flere steder på Helgeland, på Værnes og foran Stortinget. På Sør-Helgeland var det også stor oppslutning om Nesna, da vi 22. juni 2019 i Brønnøysund, markerte vår motstand til sentraliseringspolitikken som føres og den raseringa som skjer av tilbud i distriktene. Det har vært arrangert flere gode konferanser på Nesna, skrevet uttalelser, debattinnlegg, kronikker og laget ei fantastisk flott bok, bare for å nevne noe. Alt har bidratt til å sette Nesna, Helgeland og Nord-Norge på kartet.

Undertegnede skrev i 2019 et eventyr som fikk tittelen: Eventyret om Nesna basert på en sann historie. Avslutninga på dette eventyret er pr. dato ikke skrevet ferdig, men jeg har gjort meg noen tanker om hvordan det blir å se ut. Den siste setninga som ble skrevet i eventyret var: «For tredje gang bestemte Helgelendingene seg for aldri å gi opp, og reiste derfor til hovedstaden i håp om at Stortinget ville hjelpe». Stortingsvalget 2021 vil bli viktig og avgjørende for hvordan eventyret om Nesna vil ende. Eventyret om Reveenka tror jeg vil passe godt som mal. Frierne kan da være de ulike politiske partier som ønsker seg regjeringsmakt. Vi velgere vet selvfølgelig hvem som har gode hensikter og hvem vi skal velge å stemme på. Ja til regjeringsskifte! #Gjenreis HiNE.

Hilsen

Merethe Paulsen Blomstervik

Lokallagsleder Utdanningsforbundet Brønnøy