Sykehuslokalisering

Beate Forbergskog og Bjørnar Hansen skriver om sykehusstrukturen på Helgeland.  Foto: Simon Aldra

Debatt

Dragkampen omkring sykehusstruktur/lokalisering på Helgeland er i ferd med å gi samme resultat som kriger generelt:

 Det er fotfolket/sivilbefolkningen på begge sider som er den tapende part.

Så langt ser det til at vi har tapt følgende:

  • Muligheten for ett felles sentralt plassert sykehus på Helgeland.
  • Muligheten for ett felles usentralt plassert sykehus på Helgeland.
  • Muligheten for en fornuftig plassering av et «lite hovedsykehus» sør for Korgfjellet.

Det siste punket skal vel politikerne strides om enda ei stund, og da kan det være greit å minne om følgende:

  • For kommunene Vefsn, Hattfjelldal, Grane og indre deler av Brønnøy vil det være marginale forskjeller i reisetid til sykehus i Sandnessjøen og Mo i Rana. For befolkningen i Hattfjelldal er reisen til Mo i Rana kortest.
  • Derfor vil pasientgrunnlaget for et sykehus i Sandnessjøen sannsynligvis bli for svakt.
  • Sykehustomt i Holandsvika ligger fremdeles like sentralt plassert for alle kommuner på Helgeland, sør for Korgfjellet.
  • Den ligger fremdeles på «aksen Sandnessjøen/Mosjøen» og burde fremdeles være et aktuelt lokaliseringsalternativ dersom det finnes folk som kan sitt politiske håndverk.
  • Det er fritt sykehusvalg i Norge, og Helgelandssykehuset må konkurrere med sykehus i Bodø og i Trøndelag.

Kan vi håpe på fornuften?

Velfjord, 26.04.2021.

Beate Forbergskog og Bjørnar Hansen