Synspunkt vedrørende Toftøya

Og skulle noen arter forsvinne og nye arter oppstå, så er også dette en del av utviklingen. Personlig savner jeg ikke dinosauren.

Leif Morten Slotvik 

Debatt

Jeg leser i BA at «Statsforvalteren mener næringsprosjektet på Toft vil ødelegge områder som inneholder rødlistede arter og kraftig forringe et friluftsområde som er viktig for lokalsamfunnet på Toft.», sitat statsforvalterens saksbehandler i miljøavdelingen.

Hvor i naturmangfoldet finnes det ikke rødlistede arter i en eller annen form, som stein, buskvekster, fugler, sopp og annet?

Naturmangfold vil bli redusert når områder blir opparbeidet og tatt i bruk, enten det er til industriområder, veibygging, boligfelt, naturstier, eller annet. Dette fordi vi ønsker utvikling og arbeidsplasser. Husk at generelt er dette  tiltak og engasjement som gir positive ringvirkninger til stat og kommuner. Friluftsliv er det utallige alternativer til om vi løfter blikket, spesielt her på Helgeland. I tillegg tilrettelegger vi gjennom turstier slik at alle grupper har mulighet til å nyte vår vakre natur. Spesielt i dette tiltaket på Toft kjenner vi initiativtakernes engasjement for friluftsliv og fysisk aktivitet og som har lovet å ivareta dette.

Fra sentral handlingsplan for naturmangfold; «videreføre arbeidet med å bevare et representativt utvalg av norsk natur.»

Ja, vi ønsker arter skal bestå og bevare et representativt utvalg av norsk natur.

Men samtidig er jeg overbevist om at de samme arter, som statsforvalteren viser til, finnes flere steder rundt om i Norge.  Det er ikke kun på Toft disse finnes.

Et representativt utvalg av norsk natur finnes nok i deler av de 98,3 % av vårt ubebygde landareal i Norge (tall fra SSB).

Og skulle noen arter forsvinne og nye arter oppstå, så er også dette en del av utviklingen. Personlig savner jeg ikke dinosauren.

Om vi ikke er villige til å redusere friluftsarealer og naturmangfold vil Norges 98,3 % ubebygde landareal ikke være tilgjengelig for noen utbygging.  Vi ønsker en annen alderssammensetning i Distrikts-Norge og Brønnøy enn det vi nå stevner mot.

Jeg ser frem til stor aktivitet på Toftøya, til glede for oss alle. Kanskje det også blir reetablering av butikk på Toft.

Mvh

Leif Morten Slotvik