Skaper salget av Torghatten ASA våre første store velgjørere?

Det trenger kanskje ikke være et kulturhus, men det trengs et løft, uten at det behøver å være en ”skylift” opp Mofjellet.

Øyvind Vågan 

Debatt

Vårt lokale flaggskip selges i disse dager til EQT og over 7 milliarder kroner vil utbetales til aksjonærene rundt om i landet. Mange av disse er vi på Sør-Helgeland så heldige at vi har midt iblant oss. Hva salget av Torghatten ASA vil bety for videre utvikling og lokal tilstedeværelse av foretaket skal jeg ikke mene mye om nå. Utviklingen av selskapet har vært fantastisk, ledelse og ansatte har all grunn til å være stolte. I EQT er en av de store aksjonærene familien Wallenberg, en av de største eiergrupper og investorer i Sverige gjennom generasjoner. Interessen og prisen som EQT står for, vitner om stor anerkjennelse for driften av Torghatten ASA.

Nittiåras strategi som ble lagt av ledelsen i Torghatten ASA har båret frukter.

Jeg vil ta oss med tilbake til ligningsåret 1990 og formuesutviklingen på vår lille plass. Oljealderen er godt i gang og velstanden er i vekst. Brønnøy kommune hadde litt over 30 personer med over en million i formue. «Formuestoppen» lå mellom 2,5 og 2,7 millioner, den besto av hele fire personer. Ingen hadde over millionen i inntekt.

På de nesten tredve årene som har gått, har mange av oss fått inntekter over millionen, det er mange titalls millionærer. Når inntekståret 2021 blir offentlig informasjon vil vi kanskje ha flere milliardærer og flere med formuer i hundre millionersklassen. Salget av Torghatten ASA vil slik sett gi synlige resultater.

På disse årene har Norge blitt et av verdens rikeste land. Økningen av velstanden for befolkningen har vært stor. Rammebetingelsene for norske foretak og aksjonærer har vært veldig gode, de politiske myndighetene har lagt godt til rette for den store utviklingen vi har hatt.

Så vil det alltid være slik at noen er heldigere enn andre, kanskje også smartere enn andre av oss. Ledelsen i Torghatten ASA har over år tatt selskapet til nye høyder, det lokale trafikkselskapet er utviklet til et av de viktigste transportforetakene vi har i Norge. De har forvaltet verdiene fra mange lokale trafikkselskap rundt om i landet, og samlet de til en slagkraftig virksomhet. Det å forvalte samfunnsverdier innebærer også et stort ansvar. Når selskapet selges så kan en si at dette ansvaret opphører. Da får alle aksjonærer betalt i forhold til de aksjene de eier. Hva de enkelte gjør med de verdiene som realiseres ved salget er, sett utenfra, opp til hver og en. De som sitter med store aksjeposter signaliserer at de ønsker å investere i annen lokal næringsvirksomhet. Det er strålende, Sør-Helgeland trenger ny virksomhet og dyktige grundere og investorer.

Så kommer det vanskelige spørsmålet; hva med de som har vært så heldige at de gjennom dyktighet og mye arbeid, etter hvert har fått lov til å forvalte store verdier etter salget av Torghatten ASA? Påhviler det et større samfunnsansvar for disse, våre fremste og dyktigste lokale samfunnsborgere? Det gjør det kanskje ikke, men vi kan alltids håpe at noen opplever det slik.

Vi fikk en ny direktør for Oljefondet, pensjonsverdiene for kommende generasjoner, forrige året. Det var mye styr rundt ansettelsen, han hadde for mye penger. Det som avisene skrev lite om, var at han hadde tilsluttet seg «The Giving Pledge». De milliardærene som er med der oppfordrer hverandre til å gi bort halvparten av formuen sin til gode formål i løpet av levetiden sin. Hans interesse for kunst og kultur har gjort Nicolai Tangen til en filantropisk velgjører for blant annet sin hjemby Kristiansand. Bergen har sin Trond Mohn, som, samtidig som han søker avkastning på kapitalen sin, har gitt bort store verdier til idrett, forskning, kultur og veibygging.

Sør-Helgeland er et fantastisk område å arbeide og bo i. Sterke krefter vil arbeide for næringsutvikling og knoppskyting. - Forhåpentligvis også med å tilføre risikovillig kapital. Det er også slik at vi bor i fattige kommuner, som har nok med å tilrettelegge basis med barnehage, skole, helse og omsorg. For den videre utvikling av både private og offentlige nye arbeidsplasser trenger vi å tiltrekke oss nye innbyggere med høy kompetanse. Skal vi lykkes med dette må vi kunne tilby noe mer enn flott natur og spennende arbeidsplasser. Fritidstilbud og gode offentlige og private tilbud er ofte en betingelse. Det lille ekstra som investering i institusjoner, bygninger og aktiviteter som ikke gir avkastning er krevende. Det trenger kanskje ikke være et kulturhus, men det trengs et løft, uten at det behøver å være en «skylift» opp Mofjellet.

Sør-Helgeland har rikelig plass til lokale velgjørere som vil være med på å skape nye muligheter og bruke av private formuer uten krav til avkastning. Selve livet gir ingen avkastning som vi får med oss, men det gir mange fantastiske opplevelser underveis. Å få lov til å gi og ta imot er en av dem. Å være velgjører er en egen drivkraft, valget er opp til den enkelte.

Øyvind Vågan
Husfirma har allerede hatt folk med aksjegevinst innom

Brønnøy Bygg & Bolig sier de allerede har hatt Torghatten-aksjonærer innom som vurderer bruk av aksjegevinst på nybygg eller renovering.EQT har sikret seg mer enn 90 prosent av Torghatten-aksjene

Det melder Torghatten ASA i en børsmelding torsdag. Oppgjøret for aksjene skal ifølge meldingen komme 25. februar. EQT vil nå tvangsinnløse resterende aksjonærer.Mange Torghatten-selgere må ut med en tredjedel i skatt

Hvis salget av Torghatten-aksjer til svenske EQT Infrastructure gjennomføres så vil mange privatpersoner og bedrifter på Sør-Helgeland få utbetalt store pengesummer, men det skal betales skatt på mye av dette.De 100 største Torghatten-aksjonærene, og dette er aksjepostene deres verdt

– Vi er en del av de 53 prosent av aksjonærene som har bekreftet at vi skal selge, sier Paul Birger Torgnes.