Angående reguleringsforslaget på Toft

Hvordan blir det å få erstattet utsikten mot et naturskjønt landskap med en industritomt?

Debatt

Som beboere på Toft og nære naboer til området for aktuelle reguleringsforslag opplever vi stor usikkerhet, uro og bekymring for prosjektet.

Vi har bosatt oss her ute på grunn av nærhet til naturen. Hvem ønsker å bo med et industriområde som nabo? Hvordan blir det å leve med støy, trafikk og lukt fra anlegget? Hvordan blir det å få erstattet utsikten mot et naturskjønt landskap med en industritomt? Hvordan blir vannkvaliteten utenfor anlegget hvor vi i alle år har fisket? Hva med dyrelivet her ute? Hva med verdien på boligene som ligger her?

Og hvordan blir det å være vitne til at over 500 dekar med unikt vakkert kulturlandskap langs Sør-Helgelandskysten bli planert, utfylt og omgjort til industriområde for landbasert oppdrett av laks? Vi ser det som et grovt ran av våre etterkommere å tilintetgjøre disse områdene. Dette er det siste uberørte friluftsområdet her på Toft og der er et mye brukt rekreasjons- og turområde.

Næring og arbeidsplasser er viktig. Nytenkning og innovasjon er avgjørende for et grønt skifte. Vi mener likevel at vi må tenke oss om mange ganger og ikke minst lytte til flere parter før vi gjør uopprettelig inngripen i siste rest av natur som finnes her ute på Toft. Det er bra at oppdrettsnæringen søker bærekraftige løsninger og deltar i det grønne skiftet, men det blir verken grønt eller bærekraftig når det går på bekostning av slike natur- og nærområder. Det blir et grått skifte.

Biolog og professor ved Universitetet i Oslo Dag O. Hessen sa på radioen i forbindelse med stadig inngripen i naturområder og (u) muligheten for grønn vekst (Abels Tårn sist fredag), at det er mye mental helse i en hundremetersskog og det er my verdi i mental helse. Vi trenger naturen fordi den i seg selv har et stort økonomisk potensial. Jeg er sikker på at vi kan skape næring, arbeidsplasser og aktivitet her ute uten så gjennomgripende og uopprettelige inngrep som forespeiles i reguleringsplanen og ikke minst at vi kan skape noe som er omforent og ønsket i lokalmiljøet.

Gunn Sæther

Cecilie Torjussen

ToftLandbasert oppdrett kan gi 200 nye jobber

Landbasert oppdrett på Toft kan gi rundt 200 nye arbeidsplasser i Brønnøy. Nå er reguleringsforslaget levert til kommunen.

 

Utvider området med 135 mål for storsatsing på Toft

Vil ha rom for en tunnel for inntak av sjøvann.

 

Aquaculture Innovation planlegger landbasert lakseoppdrett på Toft, vurderer slakteri og slamanlegg

Rambøll har forberedt et forslag til planprogram på Toft. Man ønsker å være ferdig med reguleringen i november.