Salg

Bare denne situasjonen skulle tilsi at en burde være veldig forsiktig med hvorledes salget blir gjennomført.

Kåre Steinbru 

Debatt

Det gamle Samvirkelaget på Nes er lagt ut for salg («Nes kafe»). Vega kommune selger hele området – som det heter i gamle dager – med alle herligheter.

Salget omfatter det gamle samvirkelaget med kafe, en svær lagerbygning og en stort kai.

Det er vanskelig å si hva en kunne fått for alt dette på det åpne markedet, men det må være enda vanskeligere for Vega formannskap å sette prisen. Jeg holder med Ove Mortensen som sier: "Salget burde lyses ut på nytt med en megler" (hvem holder ikke med Senterpartiet for tiden?), men ordfører Møller ville det annerledes. Det er kommet inn seks bud på eiendommen. Det laveste på 2.250.000 – det høyeste på 3 millioner kroner. Om kommunestyret skulle godta det laveste budet, vil det etter mitt syn være mer å regne som en gave enn salg. De andre budene er også, etter min mening, altfor lave.

Man har fått den merkelige situasjon at hele seks av kommunestyrerepresentantene, direkte eller indirekte er berørt av salget, og derfor inhabile. Bare denne situasjonen skulle tilsi at en burde være veldig forsiktig med hvorledes salget blir gjennomført. Ordføreren sier han selv ble spurt om å være med, men at han selvfølgelig sa nei. Er det ikke da like selvfølgelig at de andre i kommunestyret burde sagt nei? Eller gjelder det andre lover for ordføreren? Det er Vega kommune som står som eier – ikke kommunestyret – deres oppgave er å få en høyest mulig pris, men kan også gå på hvorledes eiendommen skal benyttes etter salget. Dette blir den vanskeligste delen av salget.

«Dette går på tillit, og det blir opp til magefølelsen til kommunestyret» sier Møller. Det er greit nok med følelser – også magefølelser – men hva når salget er gjort? Hva om de som kjøper finner ut at de kan få solgt eiendommen for seks millioner? Dette ser vi skjer gang på gang. Jeg tar med et grotesk eksempel fra laksenæringen. På «årets Sjømatsdager» på Hell 2011 kunne en lakseoppdretter glad fortelle at staten hadde skjenket ham en konsesjon for 8 millioner, som han like godt straks solgte for 30 millioner.

Det pekes på at det er vanskelig å sette pris på eiendommen – markedet bestemmer. Ja det gjør så. Men har kommunestyret gjort alt de kunne for å få mest mulig for den? Jeg mener nei. Det er jo merkelig at denne store eiendommen ikke skulle være mer verdt enn bryggen som for kort tid siden ble solgt for 2.850.000 kroner øverst oppe i sundet. Det kunne også være av interesse å vite hva kvadratmeterprisen på Nes blir i forhold til hva kommunen tar for tomtene til fiskere på Gardsøya.

Det får være nok om salget, men jeg må få ta med noen ord om Samvirkelagbygget. Kafeen på Nes – med alle sine rettigheter – har alltid vært populær, ikke bare for de som gjester Vega, men også for lokalbefolkningen. Kafeen har atmosfære. Med sin lune innredning, bilder fra en forgangen tid av havna på Nes og bygda for over 100 år siden, representerer den noe helt spesielt. Verdien (stemningen) i lokalet ville ytterlige øke om en kunne få satt inn to vinduer i nordveggen (samme type som de andre i lokalet) samt få fjernet dette kaiskuret som i alt for mange år har fått hindret utsikten nordover. En ville da fått den fantastiske blodrøde kveldshimmelens lys inn i «festlokalet», og verdien ville utvilsomt stige med minst 500.000 kroner.

Til slutt. Jeg er imot hele salget. Det er merkelig at Arbeiderpartiet ser det som sin oppgave å kvitte seg med fellesskapets verdier for en billig penge, men de følger vel bare i Ernas spor. Kommunen burde leie ut kafebygget, beholde lagerbygget (men det skal de vel leie tilbake) og kaia.

Når alt kan selges, blir de fleste eiendomsløse!

Kåre SteinbruTilbyderne på Nes får mulighet til å justere budet

Vega kommunestyre besluttet enstemmig å gå videre med alle de seks tilbyderne på Nes.Tilbudene som er gitt på Nes er offentliggjort - unntatt ett

Fem av seks tilbud som kom inn på Nes er åpnet for offentligheten. Den sjette tilbyderen ba om unntak av hensyn til forretningshemmeligheter.750.000 kroner skiller høyeste og laveste bud

Høyeste bud er tre millioner kroner.Ungdommene får støtte til skaterampe

Tenåringene Oskar Walstad, Mathias Tro Haugsjø, Edvard Wika og Morten Thunes ønsker flere tilbud til ungdommene på Vega.Går sammen om legge inn bud på eiendommen på Nes

Interessen for å utvikle Vega kommunes eiendom på Nes er stor. Ordfører forsikrer likebehandling av alle budgivere.Kommunestyret skal avgjøre eiendomssalg

Vega kommune har en stor eiendom på Nes ute for salg. Budfrist er 27. november.Legges ut for salg før jul

Vega kommune sitter på en stor bygningsmasse på Nes som de ønsker å bli kvitt.Vurderer fremtiden for det tidligere samvirkelaget

Vega kommune vurderer hva de skal gjøre med bygningsmassen de eier på Nes.