Kom og lytt til hvordan vi har det i virkeligheten

Kommentar til fylkesråd for utdanning Hild Marit Olsens (Ap) uttalelser angående kritikken som er rettet mot henne fra Sør-Helgeland

Utdanningsforbundets lokallagsleder i Brønnøy, Merethe Paulsen Blomstervik.   Foto: Jøran Horn

Debatt

Fylkesråd for utdanning Hild Marit Olsen sier til Brønnøysunds Avis sent fredag kveld at hun vil besøke Brønnøysund. Det er på tide! Jeg anbefaler fylkesråden med det samme hun er i farta og besøke flere kommuner på Helgeland og Vågan i Lofoten som 25-årsregelen også har fått store negative konsekvenser for. Fylkesråd HM Olsen fremholder i dette innlegget sin påstand om at det er bare vi på Sør-Helgeland dette er et problem for. Hun sier også at hun har en helt annen virkelighetsoppfatning enn Utdanningsforbundet når det kommer til kvaliteten i utdanningstilbudet for dem over 25 år i fylket. Utdanningsforbundet skulle vel være kvalifisert til å uttale seg om hvilke krav som må stilles til et kvalitativt godt og etisk forsvarlig opplæringstilbud til både barn, unge og voksne, der vi også inkluderer innvandrere. I intervjuet kommer hun også med denne påstanden: "I sum når vi mange flere enn vi gjorde før". Kjære fylkesråd, de store fraflyttingstallene i mange distriktskommuner viser det stikk motsatte. Du sier du skal komme på besøk for å sjekke ut de påstandene vi kommer med. I det ligger det kanskje ei antydning om at du ikke tror på de opplysningene fra lokalt hold? Jeg vil anmode fylkesråden om å slutte med denne maktarrogansen og komme til Brønnøysund for å lytte til hvordan vi har det i virkeligheten, her vi bor, og ta innover deg at lokale fagfolk og politikere vet best hvordan det ligger an. Da skal du være hjertelig velkommen!

Merethe Paulsen Blomstervik

Lokallagsleder Utdanningsforbundet BrønnøyUtdanningsråd etter hard kritikk: Kommer til Brønnøysund

Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen (Ap) vil ha dialogmøte i Brønnøysund. - Det er et visst konfliktnivå, og da må vi møte det og ta samtalen, konstaterer hun.Tillitsvalgt i Utdanningsforbundet mener fylkesråden må gå

Lokallagsleder i Utdanningsforbundet Brønnøy Merethe P. Blomstervik oppfordrer fylkespolitikere til å kreve lovlighetskontroll av fylkets 25-årsregel og krever at fylkesråd for utdanning Hild Marit Olsen (Ap) må gå.Disse har flyttet ut av Brønnøy

Statistisk Sentralbyrås bakgrunnstall viser at de fleste utflytterne fra Brønnøy i tredje kvartal var unge voksne, og at en uvanlig stor andel av disse var innvandrere.Rådmannen om fylkets voksenelev-nekt: – En katastrofe for Brønnøy og distriktet

Konstituert rådmann Frank Nilssen i Brønnøy sier kommunens tall indikerer at det var 58 utflyttinger i forrige kvartal som direkte kan knyttes til fylkeskommunens 25-årsregel.