Hvorfor vil ikke Arbeiderpartiet, SV og Krf ha byggfag og restaurant og matfag på Sør-Helgeland?

Hva er det som er galt med oss sørhelgelendinger som gjør at dere vil straffe oss slik flertallet i fylkesrådet nå gjør?

Roy Helge Dahle 

Debatt

Så er vi der igjen, skolelinjer står i fare for å legges ned/ikke gjenopprettes. Fylkesråd for utdanning Hild Marit Olsen har i sitt forslag til 4-årig skolestruktur innstilt på å legge ned byggfag i Brønnøysund, samt ikke re-opprette et fullverdig tilbud innen restaurant og matfag ved Brønnøysund videregående skole (BVGS). For byggenæringen på Sør-Helgeland betyr det at det ikke vil utdannes kompetansearbeidere for bygging av boliger, hytter og driftsbygninger på Sør-Helgeland. 

Vi som skal satse på utbygginger de neste fire årene vil ikke kunne bære nytte av fagfolk fra egen region. Er dette fremtidsrettet, Hild Marit? Din fylkesrådsleder Tomas Nordvoll har flere ganger stått frem i media og vært oppriktig bekymret for at vi har befolkningsnedgang i Nordland, da kan det ikke være rette medisin å ta vekk utdanningsmuligheter for våre ungdommer som næringene trygler oss politikere om å opprettholde for å få tilgang på fagfolk. Det som da skjer er at byggenæringen henter inn utenlandsk arbeidskraft, og våre ungdommer, som har valgt utdannelse ut av fylket er tapt for alltid, kan dere virkelig stå inne for dette dere som representerer Ap, Sv og Krf i fylkesrådet?

Restaurant og matfag (RM), er en linje ved BVGS som har høstet priser for sine meritter. Næringslivet innen servering sier selv at de får de beste utdannede elevene fra RM ved BVGS. De som går ut fra RM i Br. sund går rett ut i lære og fullfører sine fagprøver med meget godt bestått som resultat. Hvorfor vil AP,SV og Krf ikke at ungdommer på Sør-Helgeland skal få den muligheten lokalt til å bli blant de beste utdannede elvene i Nordland? Jeg ber om et ærlig svar på hvorfor flertallet i fylkesrådet ikke ønsker å gi våre ungdommer de beste mulighetene til å utdanne seg. Hva er det som er galt med oss sørhelgelendinger som gjør at dere vil straffe oss slik flertallet i fylkesrådet nå gjør?

Dere må også huske, blir forslaget hvor flertallet i fylkesrådet bestående av Ap,SV og Krf vedtatt, så betyr det at det blir fire år uten muligheter for byggfag og RM på BVGS, kan der virkelig stå inne for dette? Hvordan vil dere hente hjem de ungdommene som har tatt kursen ut av fylket på disse fire årene?

Jeg vil takke mine egne på fylket som representerer Senterpartiet, jeg vil takke Karl Hans, jeg vil takke Kim Andre, jeg vil takke Svein og jeg vil takke Bent Joakim for at dere jobber knallhardt for å berge linjene i Brønnøysund og skolelinjer i hele Nordland, uten dere er jeg helt sikker på at enda flere ungdommer i Nordland hadde fått et like dårlig tilbud som flertallet i fylkesrådet ønsker å presse igjennom på Sør -Helgeland: Men som i alle samarbeid så er det flertallet som rår og jeg håper virkelig flertallet i fylkesrådet står til ansvar for det de nå prøver å presse igjennom på Sør-Helgeland.

Roy Helge Dahle

Lokallagsleder

Sømna Senterparti