Ebbesen og Tveråmo med uriktig forklaring

Willfred Nordlund  

Debatt

Høyres Margunn Ebbesen og Tore Tveråmo skriver i Brønnøysunds Avis at «Ingen domstoler legges ned eller stillinger forsvinner» i forbindelse med regjeringens foreslåtte domstolsreform. Det er interessant å se hva regjeringen har tillatt skje med tingrettene i Alstahaug og Brønnøy. Tidligere sorenskriver Roald Tørrissen gikk av i 2017. Domstolsadministrasjonen innførte da «felles ledelse» med en sorenskriver som sitter i Rana tingrett som styrer de to andre.

Stillingen til tidligere sorenskriver er enda ikke lyst ut. Det samme skjedde i Ofoten tingrett da sorenskriverne gikk av med pensjon der for et par år siden. Ingen av de stedene er det kommet erstattere. Er ikke dette nettopp stillinger som forsvinner?Hovedtillitsvalgt for Parat i domstolene, Rita Boine, skrev i Bodøposten 13. november: «Digitalisering og endring av domstolstruktur skjer samtidig med at domstolene som følge av ABE-reformen må nedbemanne med 250 årsverk for saksbehandlerne, noe som tilsvarer nesten 300 stillinger i perioden 2020-2025». Betyr ikke dette at stillinger forsvinner, Ebbesen og Tveråmo?

Høyre fortsetter å spre en myte om at det er vanskelig å rekruttere til små domstoler. Dette gjelder også i store domstoler, ifølge Innstillingsrådet for dommerne. Ved Senja tingrett som per nå har fire dømmende årsverk, var det 5 søkere til dommerstillingen som ble besatt i november. Til sammenlikning var det kun to søkere til stilling som dommere ved Nord-Norges største domstol, Hålogaland lagmannsrett i Tromsø, tidligere i år.

Fremfor å konstruere problemer for å unnskylde nedleggelse av tingretter bør Høyre følge opp Riksrevisjonens anbefalinger fra undersøkelsen i 2019. Riksrevisjonen anbefaler ikke den strukturendringen Høyre og regjeringa nå forsøker å tvinge igjennom til store protester fra ordførere, ansatte i domstolene, advokater og folk over hele landet.

Willfred Nordlund
Stortingsrepresentant
SenterpartietFem spørsmål og svar om domstolsreformen

Les faktisk.nos gjennomgang av domstolsreformen.