Mitt Nordland – mi framtid

Aasa Storlien  Foto: BÅRD PEDERSEN

Debatt

Dette er vinnerbidraget i slagordkonkurransen Nordland 2030 som ble gjennomført blant ungdom i Nordland i 2010. Vinneren, Ida Solhaug fra Bodø, sier at i dette legger hun:

«Nordland bør være et sted å tilbringe framtida si. Hvis jeg skal føle tilhørighet og oppnå selvrealisering, er det avgjørende at Nordland vokser i takt med framtida. Jeg må kunne bygge karriere her, mine barn må få gode oppvekstvilkår, og mine foreldre må få den gode omsorgen de fortjener.»

Slagordet innleder Regional Fylkesplan for Nordland 2013–2025. Under målområde 2–livskraftige lokalsamfunn og regioner heter det bl.a. «Funksjonelle bo- og arbeidsregioner skal ha varierte og gode kulturtilbud, gode og tilgjengelige utdannings-/kompetansemiljø, gode fritidstilbud og transportinfrastruktur og kollektivtilbud som gir gode muligheter for dagpendling.»

Intensjonene er/var vel gode i sin tid. Men meningen med en plan er, så vidt jeg vet, at den skal brukes som et arbeidsverktøy med målene for øyet. Å lese i den nå tjener bare til å føle på avstanden fra Fylkeshuset i Bodø til oss som bor på Sør-Helgeland. Nok en gang må vi ut å kjempe for det som det står i planen at bør finnes i alle regioner i Nordland: Et godt og variert kulturtilbud og gode og tilgjengelige utdanningsmuligheter/kompetansemiljø.

Nå trues distriktsmusikerne og teaterinstruktøren, viktige stillinger innen kulturtilbudet. I fjor sto vi på for å beholde TIP og Restaurant- og matfag (RM). Og tapte. I år kjemper vi for Byggfag og enda en gang for RM. Nå gjelder det for fire år fremover. Det gir oss forutsigbarhet. Men hva hjelper vel det, hvis vi sitter igjen med bare noen få linjer på vgs.?

Næringslivet trenger tilvekst. To markeringer har vist oss hvor stor bygge- og anleggsbransjen er. Bedriftene tilbyr lærlingplasser og arbeidsplasser til ungdommene som tar yrkesfag. Her er det vekst, muligheter og verdiskaping.

I fjor var det økonomi det sto om, i år hører jeg at vi har for få ungdommer på Sør-Helgeland. Glemmer politikerne at de har gjort vedtak som har gjort at mange mulige elever har flyttet? Hele tiden har det vært snakk om at hver klasse må ha 15 elever. Det stemmer ikke, det skal være minimum syv og maks 15. Vi hadde syv, men det var ikke godt nok. Men næringen trenger hver enkelt!

Jeg forstår at skolene ikke kan tilby alle linjer i alle byer i Nordland. Men da må det være naturlig å fordele tilbudene på regionene, slik at elevene ikke skal være nødt til å reise så altfor langt hvis de må bo på hybel. Forslaget som ligger på bordet er Byggfag på vg1 og tømrer på vg2 både i Mosjøen og på Mo. To byer med en times reisevei imellom; god vei, tog og buss. Fra Brønnøysund til Mosjøen er det 2,5–3 timer med dårlig vei. Uten muligheter til å dagpendle.

I fjor vant Mosjøen RM på bekostning av Brønnøysund. Brønnøysund har fremdeles både kjøkken, dyktige og dedikerte lærere, i tillegg til et meget godt kokkemiljø som legger vekt på lokal/kortreist mat. Vi bor i Nord-Norges største landbrukskommuner, med mange unge bønder, meieri og mange spennende reiselivsbedrifter. Elevene på RM i Brønnøysund har vunnet svært mange konkurranser skolene imellom. Det siste året ble det opprettet en voksenklasse, med superivrige elever. Men nå vurderer lærerne å slutte og flytte. Nok er nok!

I Brønnøysund skryter ungdommene av forholdene på byggfag, en flott hall og mye nytt verktøy. Skal dette stå ubrukt? Er det god økonomi?

Ungdommene i dag ønsker seg valgmuligheter, videregående skole er et spørsmål om tilbud og etterspørsel, akkurat som kultur- og fritidstilbud. De skal kunne velge det de har mest lyst til og har anlegg for. Det er den beste måten å unngå frafall på. Det er havbruksutdanningen på Toft et eksempel på:

I mange år søkte Brønnøysund videregående skole om å få opprette havbruk, men fikk avslag. Begrunnelsen var at tilbudet fantes i Sandnessjøen. Det resulterte at mange søkte seg til Val. Det vi nå vet, er at da tilbudet ble etablert på Toft var det 32 ungdommer som søkte på 15 plasser. Nå går de 2. året og en ny klasse er i gang. Det planlegges fagskole og høyere utdanning. Nå bebreides vi at alle ungdommene søker seg til Toft!

Aasa Storlien

Regionleder Vega, Vevelstad, Sømna, Brønnøy og Bindal Senterparti