Vi trenger tilbud om bygg og anleggsfag

Anne Marit Stork  Foto: Privat

Debatt

Fylkestinget skal i desember avgjøre hvordan skoletilbudet skal bli ved de videregående skolene i Nordland for de neste fire årene. Igjen er det foreslåtte å skjære ned på tilbudet om utdanning i bygg og anleggsfag, og denne gangen gjelder det Brønnøysund. Byggmesterforbundet fraråder dette på det sterkeste!

Bygg- og anlegg er en av de store næringene i Nordland, og i resten av landet. Faktisk jobber 10 prosent av arbeidsstyrken innenfor denne næringa. De siste årene har det vært høy aktivitet og til tross for korona, forventer vi at dette skal fortsette. Dessverre sliter næringa med stor mangel på fagfolk. Målinger fra NAV viser at det mangler ca 350 fagarbeidere i Nordland pr i dag, og dette underbygges også fra kompetansbarometeret til NHO som viser at 64 prosent av bedriftene mangler faglært arbeidskraft.

Tømrerfaget er det største av bygg- og anleggsfagene, og det faget som har størst udekket behov for fagarbeidere. Tømrerfaget er også et av de mest komplekse fagområdene hvor det er særlig uheldig med ufaglært arbeidskraft.

Formidlingsandelen for lærlinger i bygg og anlegg var i 2019 på 86 prosent i Nordland. Det betyr i praksis at alle elever som har gjennomført et ordinært skoleløp får læreplass. I dag er det 20 lærlinger innenfor bygg- og anleggsfagene i de 5 kommunene som utgjør Sør-Helgeland. Det viser at behovet er der, og at bedriftene er flinke til å ta inn lærlinger.

Ungdommene i de 5 kommunene på Sør-Helgeland som naturlig søker til Brønnøysund vgs har en utfordring med lang avstand til nærmeste alternative skoletilbud. Hvis det ikke tilbys relevant utdanning i Brønnøysund, blir konsekvensen å flytte på hybel med de ulemper dette innebærer.

Byggmesterforbundet har forståelse for at synkende ungdomskull og derav strammere økonomi, gjør det nødvendig med noen nedskjæringer i skoletilbudet i fylket. Men det blir det helt feil å kutte i utdanningstilbudet som skal sikre nødvendig arbeidskraft til ei næring med skrikende behov for fagfolk.

Paradoksalt har Brønnøysund en topp moderne byggfaghall fra 2012. Denne står i dag ubrukt fordi det ikke ble igangsatt bygg- og anleggsfag nå i høst. Dette er ikke klok forvaltning av økonomiske ressurser.

I stedet for å kutte i skoletilbud på mindre skoler, er det kanskje tid for å tenke nytt i forhold til måten vi tilbyr videregående utdanning på. Kanskje kan vi samkjøre undervisningen i fellesfag slik at en klasse på 15 elever kan bestå av halvparten TIP-elever og halvparten bygg- og anleggs elever. Det kan også vurderes digital undervisning i noen fag, og elevene kan i større grad ha praktisk opplæring i bedriftene.

Det er en tendens til at ungdom som velger yrkesfag i større grad blir værende i landsdelen. Dette bør i seg selv være et argument for å beholde et bredt yrkesfaglig skoletilbud.

Anne Marit Stork

Regionleder i Byggmesterforbundet Nord-Norge