Åpent brev til ordfører i Brønnøy

Ragnvald Dundas 

Debatt

Siden Tosenveien med Tosentunellen var en realitet i 1987 har denne veistrekninga vist sin berettigelse.

Transport på denne tverrforbindelse mellom ytre og indre strøk av søndre del av Helgeland er som kjent stor. Tar meg den frihet å minne om transport av olje/drivstoff, dagligvarer, melketransport, husdyr til slakteri på Bjerka, materiell til byggevirksomheten, turistrafikk, tømmertransport og omfattende tilfeldig trafikk.

Som omtalt tidligere har Tosenveinemda opp gjennom årene spilt en viss rolle. Ikke minst som et kontaktorgan mellom Grane, Vefsn og Brønnøy kommuner samt Statens vegvesen, vedrørende denne veistrekningen. Som medlem i nemnda, og en periode leder, vet jeg at den har hatt sin berettigelse.

I løpet av de siste år er det framkommet informasjon at Tosentunellen er blant de over 100 tuneller i landet vårt som ikke holder EU standard, herunder profil på tunellen og manglende mulighet for kommunikasjon.

Det er i den seinere tid framkommet omtale av denne vegstrekningen, herunder Tosenveinemdas betydning.

Videre er det fra Magne Saltnes framkommet initiativ om å vurdere alternativ trasé for deler at Tosenveien. Det er og framkommet innspill fra Steinar Hansen, hvor han viser til geologiske forhold/rasfare m.m. på den av Magne Saltnes framlagte idé og ut fra dette mener at innspillet ikke bør vurderes videre.

Det har og vært tatt opp at vegstrekningen går gjennom områder med forskjellige naturtyper. Ikke minst er det langs trasé  mange steder hvor det ligger til rette for etablering av utsiktspunkter.

Som tidligere nevnt er det og tatt opp at Kråkhåjen ved søndre åpning av Målvikhammertunellen vil kunne egne seg godt til en omfattende rasteplass/utsiktsplass med nærområde.

Viktig er det i alle fall at oppmerksomheten vedrørende Tosenveien og dens betydning kommer på sakskartet snarest. Her har Brønnøy kommune og ordfører et stort ansvar. Til nå har det som tidligere nevnt vært tradisjon at Brønnøys ordfører har vært leder.

Det er og i tidligere møter i Tosenveinemda vist til at Tosenveien sett med framtidsøyne er veistrekningen fra E-6/ Brenna krysset og til Skillvika.

På denne strekninga er det  mange parseller som er av en svært dårlig standard. Anmoder på det sterkeste ordfører og folkevalgte i kommunen om å "blåse liv i Tosenveinemda"

Ragnvald DundasVil ta opp tidevannstrøbbel, flyruter og ferjekapasitet i sesong med fylket

Nordland fylkeskommune har invitert kommunene i fylket til dialogmøter om samferdsel. Brønnøy representeres av næringssjef Johnny Nielsen Hanssen, og han har mye han vil ta opp.

 

Mener Brønnøy bør satse alt på Tosenveien

Magne Saltnes mener Brønnøy må lage en plan for å få kortet ned Tosenveien med tunnel, og så satse alt på å få dette igjennom til Nasjonal transportplan.

 

– Det overrasker meg at vi ikke har kommet lenger med Tosenveien

Magne Saltnes mener det er viktig å tenke stort og foreslår en ny trase som kan gi 1,5 mil kortere vei mellom kysten og E6.

 

Fylket trekker tilbake 20 millioner til Tosenveien

Nordland fylkeskommune trekker 20 av de lovede 90 millionene til vedlikehold av Tosenveien.