Styret i Brønnøy Havn: En klump i magen for Høyre og Sp

Nestleder Arvid Sandvær fra Senterpartiet og vararepresentant Stig Høyvik fra Venstre under et møte i havnestyret i januar. Høyvik mener styreleder i foretaket ikke vil ta innover seg kritikken Brønnøy Havn får av revisor.  Foto: Bård Pedersen

Debatt

Styreleder Leif Morten Slotvik har tatt pennen fatt og gjør alt han kan for å få fokuset på alle andre enn ham selv etter kommunestyremøtet 24.6. Som styreleder er han ansvarlig for alt som skjer - og ikke skjer - i Brønnøy Havn KF. Han bør bokstavelig talt sitte stille i båten. Med bakgrunn i forholdene i Brønnøy Havn KF bestilte et enstemmig kommunestyre en revisjon av selskapet.

Forvaltningsrapporten er balansert og omhandler i det vesentlige forhold i det forrige styret. Men etter at forvaltningsrapporten fra Revisjon Midt-Norge ble kjent, har dagens styreleder lagt hele sin tyngde i å prøve å desimere denne. Slotvik sier at alt i havna er bra. Og i et 12-siders prosesskriv, deler han sine subjektive synspunkter med alle - også med media - der han mener revisorene tar feil og driver med utidig synsing og innblanding. Hans partsinnlegg om rapporten delte han FØR bestiller, eier og generalforsamling Brønnøy kommunestyre hadde fått den til behandling. Det er uforståelig at Slotvik gjør dette, og det kan heller ikke forsvares, siden styreleder utgjør en vesentlig del av kritikken sammen med havnesjefen.

Man kan også spørre hvorfor var ikke den tidligere styreleder og nestleder invitert til kommunestyret, siden rapporten baserer seg mye på deres periode i foretaket? Er det noe de de ønsker ikke skal komme fram? Er det en agenda som Høyre bruker all energi på å holde skjult? På toppen av det hele, knegikk styrelederen og Høyre kommunestyret for å la styrets leder delta i behandlingen av rapporten. Slotvik begrunnet det med at han skulle sikre at behandlingen ble objektiv!? Han ble erklært inhabil.


Rapporten og revisor

Forvaltningsrapporten på 173 sider fra Revisjon Midt-Norge er meget grundig. Men rapporten er også ekkel lesning. Så ille at noen i kommunestyret stilte spørsmål om forvaltningsrevisor Margrete Haugum har dekning for det hun legger fram på vegne av Revisjon Midt-Norge. Dette viser hvor forståelsen ligger. Haugum er siviløkonom, seniorforsker og har en doktorgrad i organisasjon og ledelse. Det er fornektelsen som råder. Man vil heller ha en annen rapport! Brønnøys høyeste organ har alltid hatt tillit til det som kommunens mangeårige revisjonsselskap legger fram. Men tydeligvis ikke i denne saken. Bare det at oppdragsgiver demonstrerer misnøye med revisor på denne måten, er både oppsiktsvekkende og avslørende.

Havneeier Brønnøy kommune bør ta denne rapporten til seg, og legge all energi i å rette opp det rapporten påpeker. Og det omgående, og ikke bare utsette denne varslede katastrofen. Men slik ble det. Høyre fikk med seg Sp, Rødt, FrP og SV på å fortsette denne galeien. De står i kø for å gå planken og fortsette mot pengesluket.

Bare Ap og Venstre ville ta rapporten på alvor og stemte for å avsette havnestyret.


Økonomisk villfarelse

Rapporten er basert på det som er skriftliggjort i havneforetaket. Hverken Havnestyret eller Høyre ser at realiteten i vanstyret er i ferd med å sende kommunen rett inn på Robek.

Et kommunalt havneforetak med knappe 7 mill. i brutto omsetning, som i styrerommet fantaserer om å pådra seg en gjeldsbyrde på 100-130 millioner til kai og nybygg, bør omgående kvitte seg med dyre advokater og arkitekter, og heller søke hjelp hos en nøktern revisor.

Dersom havna skulle finne på å ta opp 100 mill i lån med nedbetaling over 50 år i kommunalbanken, vil det med dagens renter koste havna 3 mill pr regnskapsår i de neste 50 år! Da er det 4 mill igjen å drive havn for. Det blir lite igjen til advokathonorarer.

At havnesjefen legger fram for sitt styre et forslag til kaiutbedring for 100 mill, uten å ha en realistisk tilnærming til finansiering av prosjektet, viser en kunnskapsbrist som også eierne bør merke seg.

Foretaksloven er slik at Brønnøy kommune (les: innbyggerne) må dekke alt av gjeld som et kommunalt foretak pådrar seg. Rådmannen er ansvarlig for å føre regnskap som et konsern. Hvis kommunestyret i det hele tatt har skjønt hvordan den økonomiske realiteten i Brønnøy er, vil det si at vi står foran mange år med maks eiendomsskatt. Det er det posisjonen Høyre og Sp som sørger for.

Vi legger ned barnehager og kutter i omsorgstjenester for langt mindre beløp enn det som havna har delt ut til advokater og arkitekter og innleid byggeledelse – uten å lyse ut konkurranse.

Forvaltningsrapporten fra Revisjon Midt-Norge er knusende når det gjelder anskaffelser i havneforetaket. Blant annet kjøp av advokater og arkitekter for millioner. I desember ble nyhetsbildet preget av påstander om at medlemmer i den avsatte byggekomiteen var kjøpt og betalt. Man kan saktens vende spørsmålet og spørre om det er andre som har kommet for lett til millionene?Stig Arve Høyvik

Brønnøy Venstre