Om rådmenn og reklamasjon

Iver Dreiås 

Debatt

I forbindelse med en tillyst medarbeidersamtale med kommunens rådmann kan det kanskje være greit med en liten oppsummering av situasjonen; Kommunestyret i Brønnøy ansatte ny rådmann i april 2019. Ansettelsen var enstemmig, og premissene for ansettelsen finner vi blant annet i stillingsannonsen;

«Rådmann må evne å bygge tillit mot både intern organisasjon, politisk apparat og annen offentlig forvaltning. Man må også ha en tydelig og tillitsfull dialog med næringsaktørene og organisasjonene i regionen.»

Lenge gikk det bra, men det var før den tilsatte ankom byen etter valget. Den nye rådmannen debuterer som kjent utpå høsten med å gå til frontalangrep og politianmeldelse av byens havnesjef. Han lar det også skinne gjennom at hun er lite egna til jobben og aldri burde vært tilsatt.

Spørsmålet er om dette er en adferd som harmonerer med forventningene i stillingsannonsen?

Politiet brukte ca. 20 minutter på å henlegge en helt meningsløs anmeldelse midt i julestria. Noen beklagelse av adferden er aldri registrert.

Videre heter det i annonsetekst for stillingen;

«Brønnøy kommune ønsker en synlig og involverende leder, gjerne med erfaring fra privat og offentlig sektor. Vi vil vektlegge gode kommunikasjonsevner, og god innsikt i samspillet mellom politikk og administrasjon.»

I ly av den pågående pandemien finner den samme rådmannen det opportunt å starte en heksejakt kamuflert som en organisasjonsendring av kommunens Rus og psykiatritjeneste (ROP). Dette gjør han etter alle solemerker helt på egen hånd. Alle involverte har i ettertid tatt avstand fra prosessen. Klager og varslingssakene mot den samme rådmannen står nå i kø, noe som er både tidkrevende og dyrt for kommunen.

Jeg har stor medfølelse med kommunens nyvalgte politikere som må slite med dette problemet. Det har vært vondt å bivåne den hjelpeløshet de har utvist gjennom to kommunestyremøter. Til deres forsvar må anføres at de har arvet en helt uholdbar situasjon fra det forrige kommunestyret.

Normalt skulle en tro at en rådmann som på så kort tid presterer å ødelegge både sitt eget og kommunens omdømme, fant seg noe bedre å gjøre, men det ser ikke ut til å skje her.

Vi må bare konstatere at jobben både med opprydding og ansvarliggjøring fortsatt er kommunal.

Da ny rådmann skulle tilsettes fikk Brønnøy kommune bistand fra rekrutteringsfirmaet Visindi. For en pris på ca. 300.000 kroner påtok firmaet seg både utforming av rekrutterings-tekst og utvelging/anbefaling av beste kandidat.

Etter utlysning meldte det seg ni søkere til stillingen.

La oss lese hva rekrutteringsbyrået sier om egen innsats ;

«Vår stolthet er å finne og følge opp ledere som leverer resultater over tid. Det første året etter at kandidaten har startet i stillingen, vil vi følge opp hvordan han eller hun innfrir opp mot krav og forventninger. Vi følger samtidig opp i hvilken grad kandidatens forventninger er innfridd. Visindi skal levere med kvalitet. Dersom en anbefalt kandidat mot formodning ikke innfrir og må slutte innen 12 måneder, gjør vi jobben om igjen – uten ekstra kostnader for deg.» (Kilde https://visindi.no/lederutvelgelse)

Spørsmålet er om kommunen har fått den hjelp i ettertid som byrået her lover?

Det synes åpenbart at i dette tilfelle har Visindi tatt seg godt betalt for en jobb de overhodet ikke har lyktes med. Jeg håper formannskapet benytter sjansen og tar kontakt med rekrutteringsbyrået for reklamasjon og erstatning.

Med dette ønsker jeg formannskapet lykke til med den vanskelige, men helt nødvendige samtalen.

Iver Dreiås