Hvordan kan Brønnøy kommune hjelpe næringslivet under koronaen?

Debatt

Næringslivet i Brønnøy sliter som følge av korona. Hundretalls ansatte er permittert. Til tross for store statlige krisepakker er det stor usikkerhet for næringslivet vårt. Dette kan vi ikke forholde oss passive til.

Brønnøy Høyre vil derfor reise en debatt der vi konkret diskuterer hva Brønnøy kommune kan stille opp med.  Hva kan kommunen bidra med som vil avlaste næringslivet for en periode, får vi til en lokal krisepakke?

Her er Høyres konkrete forslag;

* Fortsette kommunale investeringer, samt forsere investeringer som er planlagt senere i 2020

* Utsettelse av første termin på eiendomsskatten med 3 måneder for alle som er rammet av endringer pga. korona

* Utsettelse på kommunale avgifter for bedrifter som er rammet av endringer pga. korona

* Sett av midler til kriserådgivning til bedrifter i Brønnøy, f.eks. kr 100 000

* Kjøre kampanje for «handle lokalt», f.eks. kr 50 000

* Se på hvordan offentlig ansatte eventuelt i en periode kan bistå NAV med saksbehandling

Situasjonen krever handling nå.

Vi ser derfor frem til å drøfte våre innspill i det kommende formannskapsmøte den 25. mars.

Erik Gjemble, leder av Driftsutvalg 2

Tore Tveråmo, varaordfører

Brønnøy Høyre191 permitterte på Sør-Helgeland

Det tilsvarer 1,5 prosent av befolkningen på Sør-Helgeland. Sømna er ennå hardest rammet.

 

Kommunale oppdrag kan holde hjulene i gang

Brønnøy kommune kan bidra på forskjellige vis for bedrifter som sliter for tiden. En av mulighetene er å gjennomføre byggeprosjekter og vedlikehold som planlagt.

 

Brønnøy Næringsforum forventer konkurser, men håper de blir få

- Mange er bekymret, sier John Arne Warholm, som har kartlagt situasjonen hos medlemsbedriftene.