Brønnøy kommune og barnehagene

Aasa Storlien 

Debatt

Barnetallet i Brønnøy synker, i likhet med i mange andre kommuner i Norge. Dette er ikke en ønsket utvikling. Fra å ha mangel på barnehageplasser, har Brønnøy nå for mange barnehager. To er allerede stengt, og det diskuteres en fordeling mellom kommunale og private barnehager. Pr. i dag har vi fire kommunale og tre private barnehager, så vidt jeg kan se.

Nå er det den private barnehagen Barnetun det gjelder. Rådmannen mener å spare 3,6 mill. ved å legge den ned. Kommunestyret har tatt den feige avgjørelsen om å overlate den vanskelige beslutningen til formannskapet; syv nyvalgte personer, de fleste nye politikere. Som ikke hadde så mange valg.

Barnetun drives av foreldrene etter nonprofit, og sies å være den mest populære barnehagen i kommunen. Lokalene er i 2. etasje i Brønnøyhallen og med god tilgang til fine uteområder.

Saken er at eiendomssjefen i Brønnøy kommune har sagt opp barnehagen, den kunne ikke fortsette i dagens lokaler. Med en noe uklar begrunnelse om brukskollisjon. Etter 19 år. Saken reiser mange spørsmål: Hvorfor nå? Har det noe å si at eiendomssjefen bor sammen med leder for oppvekst i kommunen?

Det er stygt å kaste mistanker på andre, spesielt ansatte i en kommune. Dette kan være ubevisst, men det viser hvor uheldig det er med nære relasjoner. Noe man må være ekstra oppmerksom på i det offentlige.

Barnetun har i dag barnehagetilskudd, det er ingen ny barnehage. Men regelverket sier at hvis en barnehage bytter lokaler må de søke om tilskudd på nytt, selv om barnehagen flytter til godkjente lokaler. Regelen er vanskelig å forstå for menigmann. Rådmannen mener at de ikke skal få tilskudd. Men nå er det ikke rådmannen som bestemmer. Nå må kommunestyret stramme seg opp og ta en beslutning til beste for barn og foreldre.

La nå foreldrene få velge: Søknadsfristen til barnehagene er 1. mars, det er ikke lenge til. La barnehagene med flest søknader bestå. Er det de private, så kan de kommunale barnehagene ta det som en utfordring til forbedring. Det som er klart, er at små barn knytter seg til «sin» barnehage hvis de trives. De må slippe å bytte barnehage unødig.

Flertallet i kommunestyret består av Senterpartiet, Høyre og Frp. Ingen av disse partiene ønsker å velge mellom offentlige og private barnehager. Vi vil at alle i Brønnøy skal ha det bra. Brønnøy kommune skal være en god kommune å bo i, det må være et mål at innbyggerne sier som i Brønnøysangen: «Her har vi det bra, vi fløtta aldri her ifra»

Aasa StorlienRådmann understreker at Barnetun-saken er basert på politiske beslutninger

- Både eiendomssjefen og oppvekstsjefen handler på vegne av rådmannen, som igjen handler ut ifra politiske beslutninger, kommenterer Brønnøy-rådmann Helge Thorsen.