Kynisk sutring

Iver Dreiås 

Debatt

Mange er nok grundig lei av kjeklingen som foregår rundt sentrumshavna i Brønnøy. Men når en antatt seriøs utbygger truer med søksmål og rettssak for å forfølge uttalelser fra et lukket møte som ingen vil vedkjenne seg, da er det klart for de fleste at her er det "ugler i mosen". 

"Noen" skal altså ha uttalt at det gamle Havnestyret har vært "kjøpt og betalt" for å gi Søren Nielsen as en omfattende tilgang til kai-areal til en kunstig lav pris. Ingen vil si hvem "sladrehanken" er, og ingen kan dokumentere at utsagnet faktisk har blitt uttalt.

Man skal lete lenge etter et tynnere grunnlag å plage politi og påtalemakt med unødig arbeid. Det er også interessant at det er ingen fra den antatte selgeren (les; tidligere havnestyre) som klager på den "mulige uttalelsen". 

"Kjøperen", (les Søren Nielsen as) føler seg sjikanert, og hevder at de ikke kan leve med slike uttalelser som går ut over firmaets omdømme. Jeg kan garantere at omdømmetapet skaper selskapet sjøl. Så mye sutring og barnslig oppførsel kler dårlig et firma som har skaffet seg rettigheter til å endre kystbyens havn i overskuelig framtid. 

Det er lett å tenke seg at bakgrunnen for sutringen handler om å skaffe seg argumenter, medfølelse og handlingsrom i en sak som i kommende år primært vil handle om penger. Kompetente kilder hevder at det som nå utspiller seg under heisekranen på kaia, vil medføre tap for havnekassen på minst 25 millioner kroner. 

Vi merker oss også at leder for Brønnøy arbeiderparti, og fast møtende varamedlem i det gamle havnestyret, Magnar Solbakk, hevder at den samme aktiviteten vil styrke havnekapitalen (BAnett 8.1.). Uttalelsen gjør at Solbakk nok er utenfor fare for å bli anklaget som tyster, men uttalelsen, uten argumentasjon og uten analyse, er samtidig like troverdig som å hevde at Nord-Korea er et lysende demokrati med verdens lykkeligste befolkning.

Jeg minner om at det eneste lovlige vedtaket som er gjort av Arbeiderpartiet i sakens anledning er at pågående prosjekt på kaia skal bygges utenfor sentrum.

På denne bakgrunn er det grunn til å spørre ; Hvis det gamle havnestyret ikke var kjøpt og betalt for å gjøre de vedtak de har gjort, hvilke andre agendaer kan de ha hatt ?

Dette kan jo være et artig spørsmål å ruge på mens vi venter på at forliksrådet i likhet med politiet forkaster og skrinlegger årets flaueste sak.

Iver DreiåsSøren Nielsen klager havnesjef og advokat inn til forliksrådet

Søren Nielsen AS vil ikke slippe det de mener er grove påstander mot dere selskap og har nå sendt inn en forliksklage på havnesjef Sølvi Kristoffersen og Brønnøy Havns advokat Gunnar Nerdrum Aagaard.

 

Magnar Solbakk mener Krokaa bommer på rollene

Kjenner seg ikke igjen i Harald Krokaa-leserbrev.

 

 

Brønnøy Havn-advokat har byttet jobb

Advokat Gunnar Nerdrum Aagaard, som har representert Brønnøy Havn i havnesaken og som ble anmeldt av Brønnøy kommune og saksøkt av Søren Nielsen AS, har startet egen praksis i Oslo.

 

Politiet har henlagt kommunens anmeldelse av havnesjefen

Mener kommunens anmeldelse ikke inneholder beskrivelser av noe straffbart.

 

Søren Nielsen saksøker og kommunen anmelder havnesjef og advokat

Søren Nielsen AS har engasjert advokat og varsler søksmål ,og Brønnøy kommune har politianmeldt havnesjef og havnas advokat for "uriktige påstander".

 

Har «stor tiltro» til havna, havnesjef og styreleder

Havnesjef og havnestyre fikk flere tillitserklæringer i kommunestyret.

 

Beskyldningene fløy under tirsdagens havnemøte

Beskyldningene fløy i tirsdagens nå avlyste møte i Brønnøy havn. Påstander om å drive gamle saker videre i nytt styre, påstått inhabile advokater og hvilke ord som ble sagt i et møte for to uker siden.

 

Rådmannen: - Havnesjefen har skapt dårlig arbeidsmiljø

Rådmannen i Brønnøy ber fylkesmannen vurdere havnestyrets avvikling av byggekomité og beskriver forholdet mellom havna og Brønnøy kommune som "anstrengt".

 

Tidligere styreleder anklager havnesjefen for omkamp

Havnesjef og havnas styreleder avviser påstanden.

 

Dette var tema bak lukkede dører i havnestyret:

Havnesjefen: - Økonomi. Styreleder: - Alt mulig

Havnesjef Sølvi Kristoffersen opplyser at havnestyret forrige tirsdag lukket en sak fordi den omhandlet havnas økonomiforvaltning. Styrelederen sier saken omhandlet "alt mulig", inkludert en advokatvurdering av havnas byggekomité.