Tosenveien

Det har vært flere trafikkulykker langs fylkesvei 76 gjennom Tosen de siste månedene. Her fra november. Dette bekymrer Rødt Brønnøy.  Foto: Jan O. Nielsen

Debatt

Rødt Brønnøy ser med uro på det store antall trafikkulykker langs Tosenveien denne vinteren. Samme dag som kommunestyret ble orientert om at Tosenveinemnda er lagt ned, var det ei dødsulykke på strekningen. I ettertid har det nesten ukentlig vært alvorlige hendelser, med personskader og store materielle skader. Vi ser nesten daglig at det raser stein og jord mange steder. Dette er veien vi er nødt til å bruke. Her kjører vi når vi er på jobb. Her kjører barn og barnebarn. Her kjører skolebussene. Det er uholdbart at vi skal sitte med hjertet i halsen når vi må ut på veien.

Rødt Brønnøy ber om at det settes igang et arbeid med å kartlegge hva som må gjøres for å utbedre de verste ulykkesstedene. Vi ber også ordfører bruke sin innflytelse i alle fora som jobber med samferdsel.

Marianne Nielsen og Rødt i Brønnøy vil ha en kartlegging av de verste ulykkesstedene langs Tosenveien.  Foto: Bård Pedersen

Marianne Nielsen,

Rødt Brønnøy