Når er nok nok!?

Debatt

Så sitter vi her igjen da, med fare for nedlegging hengende over oss på nytt, knappe 1,5 år siden sist. Hvorfor må vi gå gjennom slike prosesser år etter år. Det tynger og skaper en usikkerhet på befolkningen og ikke minst på oss foreldre som aldri vet om dette vil ta slutt.

Denne usikkerheten henger over de ansatte i barnehagen, oss foreldre og ikke minst barna våre, som vi kan love får med seg mere enn hva vi tror.

Vil det noen gang bli ro og fred. Hva blir det neste? Skolen? Idrettsanlegget? Det er jo en grunn til at vi vil bo her ute, det er nærheten til alt som vi har; barnehage, skole, naturen, fjell og sjø.

Vi som foreldre ønsker alle en trygghet for våre barn. Barna kjenner en trygghet i å komme til den kjente barnehagen de har «vokst opp i». Der møter de barna de leker med hver dag, tryggheten i omsorgspersonene, miljøet og plassen som de kjenner hver krok av, og ikke minst akkurat den barnehagen de har vært i siden de begynte. «Barnehagen min» som de sier. Det at barna våre får gå i en barnehage i sitt nærmiljø med kjente omgivelser er viktig. En barnehage der barna får være sammen med de samme som de en dag vil gå på skole med.

Barn trenger stabilitet, rutiner og trygge rammer, dette er årene som danner grunnlaget for resten av livet. Toftsundet og Nordhus skole har gjennom mange år kjørt samarbeid der barna får muligheten til å besøke skolen. Den ligger så nært at etter en liten spasertur kan man få se og treffe de som er der. Mange har søsken der fra før. Overgangen fra barnehage til skole er da for mange veldig mye lettere.

Toftsundet barnehage har nå vært i drift i snart 32 år, personalet er stabilt og de voksne kjenner barna og barna kjenner de voksne. Det er en liten barnehage, noe som gjør at det er enklere å holde oversikt, både for barn og voksne. Omsorgspersonene har stort fokus på å forhindre mobbing, utfrysing og adferdsproblematikk. Forskning viser at sjansen er langt større for at disse barna slipper å gå gjennom perioder med utfordringer knyttet til adferd, enn barn som går i store barnehager o.l. Toftsundet barnehage har pga. sitt lokale full tilgang til egen storhall, hvor barna får optimale motoriske utfordringer og muligheten til å leke fritt de dagene dette er mest hensiktsmessig. De har også et stort uteområde som fremmer motorisk utvikling hos barna, og et nærmiljø som er fantastisk. Nærmiljøet blir aktivt brukt med turer til havbrukssentret, eventyrskogen og andre plasser de kjenner veldig godt til.

Man kan gjøre seg noen tanker på hvorfor fødselstallene i kommunen er lavere enn tidligere. Det er sikkert flere faktorer til det. Men når prisene på barnehage, SFO og eiendomsskatten ligger helt oppe toppen nasjonalt så sier det seg selv at det er dyrt for en barnefamilie og bo i Brønnøy. Det må gjøres attraktivt for unge voksne og barnefamilier som ønsker og bosette seg her.

Man kan jo undre seg over om rådmann og administrasjonen drar frem Toftsundet i denne saken for å skape splid blant oss. Det fremstår som uansett hva de velger vil det bli en konsekvens for den andre. To barnehager blir tilsynelatende satt opp mot hverandre i media. Det syns vi er unødvendig da det kan skape en unødvendig uenighet blant foreldre i de to barnehagene.

Vi håper at barnas beste og hensynet til barna alltid vi stå i sentrum når avgjørelse som angår barna skal tas. De skal beskyttes mot ufornuft for de er jo fremtiden.

«Toftsundet barnehage, her vil vi være, leke og lære».

Magnus Røkke

Thomas Mortensen

Ketil Knutsen

FAU Toftsundet Barnehage