Debatt

Sp/Ap og fergebilletter

Steinar Sylthagen mener Senterpartiet bør jobbe for å tilbakeføre drift av riksveier og ferjer til staten.  Foto: Viktor Stein

Debatt

Fylkesrådet i Nordland vedtok at fra nyttår skulle billettprisene på ferger øke kraftig. Dette skapte reaksjoner hos de reisende, og i ettertid har særlig Sp funnet ut at det ikke var så lurt. De pretenderer jo, sammen med halehenget Ap, å være distriktenes parti.

Etter at fylkene ble fratatt driften av sykehusene, som de var ikke egnet til å drive, ble riksveiene overført til fylkene fra 2010. Dette for at fylkene skulle ha en berettigelse. Det viser seg vel nå at fylkene ikke er bedre egnet til å drive riksveier og ferger enn de var til å drive sykehus. Av oppslag i media ser jeg at fergeruten til Træna koster fylket 39 millioner i året, og at inntekten til samme ferge er drøyt 3 million.

Ettersom inntekten utgjør en så liten del av kostnaden, kunne billetten vært tilnærmet gratis. Da kunne Sp/Ap snakket om distriktspolitikk. Nå skylder de, særlig Sp, på staten.

I 2009, året før fylket overtok riksveiene, kostet en fergebillett Vennesund – Holm 74 kr. Fra 01.01.2020 koster den 185 kr, noe som gir en økning på 150%. I samme periode økte konsumprisindeksen med ca 25%!! Hvor mye økte godtgjørelsen til heltidspolitikere på fylket?

Sp gikk til valg på at det meste av fremskritt de senere år skulle reverseres, hvis de fikk makt. De kan jo begynne med å tilbakeføre riksveiene og fergene til staten.

Steinar Sylthagen