Om Havna: la oss nyansere saken litt!

Siv Aglen (Ap) er uenig med Harald Krokaa og håper rådmannen i Brønnøy står i jobben.  Foto: Simon Aldra

Jeg håper derfor han ikke tar kravet fra Harald Krokaa om at han bør gå av til følge. Jeg er sikker på at det ikke vil være til det beste for Brønnøy kommune.

Debatt

Det er helt legitimt ikke være enige i det som bestemmes av folkevalgte og alle har selvfølgelig rett i å uttrykke sin uenighet med dette. Jeg tenker sågar at folk må kunne gjøre dette uten at vi som folkevalgte nødvendigvis skal motdebattere i media. Allikevel føler jeg det sies ting i siste avisinnlegg fra Harald Krokaa om Havna som ikke bør gå uimotsagt. Jeg ønsker derfor å knytte noen kommentarer til innholdet:

Det er inngått en avtale mellom Havna og Søren Nilsen om bygging av nytt registerbygg på havnas tomt og at man setter opp et nytt havnebygg som erstatning. Dette mener jeg er bra for Brønnøy kommune. Det er selvfølgelig lov til å være uenig i at en slik avtale ble inngått – men det er gjort og vi har en avtale vi må stå ved.


Til syvende og sist er det er havnestyrets oppgave å følge opp avtalen på en slik måte at man sikrer Havna interesser på best mulig måte. Slik situasjonen er nå har de ingen lett oppgave – men jeg har full tillit til at både leder Leif Morten Slotvik og øvrige medlemmer i styret har fokus på dette og at de evner til å løse denne oppgaven. Og for å presisere: jeg er også sikker på at ingen, verken ansatte i kommunen eller folkevalgte i kommunestyret, er opptatt av at Søren Nilsen skal få høyest mulig overskudd. Vi har fokus på å oppnå best mulig resultat for innbyggere i Brønnøy kommune og brukere av Brønnøy Havn.

Jeg er sterkt uenig i fremstillingen av ordføreren som en slags tankeløs ærendgutt for rådmannen i denne forbindelsen. Så vidt jeg vet var han til stede da hendelsen fant sted og jeg er sikker på at han kan gjøre seg sine egne selvstendige vurderinger. Selv om Eilif Trælnes og jeg innimellom er uenig i politiske saker så oppfatter jeg Eilif som en «folkets mann» - i tillegg til at han er faktaorientert og rettskaffen.

I siste kommunestyre hadde vi til behandling flere saker som gjaldt havna, blant annet revidert regnskap for 2019 og budsjett for 2020. Dette skjer fordi kommunen og dermed kommunestyret, til syvende og sist er ansvarlig for alt et kommunalt foretak gjør. Som kommunestyrerepresentant er du da pliktig å sette deg inn i saken som behandles og skal ha en mening om hva du skal stemme for og imot. Jeg mener til og med at du som folkevalgt skal si høyt hva du mener og argumentere for dette i de fora hvor beslutninger tas. Dette er en forpliktelse du har uavhengig av om du jobber som kulturkonsulent, bonde, sykepleier eller it-utvikler. Bare slik kan man ha en åpen debatt og sikre at saker belyses fra alle sider før man går til avstemning. Da er det også viktig at man få uttale sin mening i disse fora uten fare for å utsettes for hets eller trakassering i etterkant.

For meg blir det spekulativt å forklare rådmannens handlinger med en skjult agenda om å legge ned det kommunale foretaket. Selv om rådmannen kun har virket i kort tid opplever jeg at vi har fått en faglig dyktig rådmann som opptrer ryddig og ansvarlig. Jeg håper derfor han ikke tar kravet fra Harald Krokaa om at han bør gå av til følge. Jeg er sikker på at det ikke vil være til det beste for Brønnøy kommune.

Med vennlig hilsen

Siv Aglen

Gruppeleder og kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet