Det er noe råttent i Brønnøy kommune

Harald Mikal Krokaa.  Foto: Bård Pedersen

Debatt

Dette er å betrakte som en kraftig bekymring over tilstanden i Brønnøy kommune. Mange vil si at jeg krisemaksimerer, men kortene ligger på bordet. Denne gangen handler det igjen om havna, men havna er sannsynligvis bare et symptom på sykdom. Jeg tror ikke at det finnes korrupsjon i Brønnøy kommune, men det finnes tette bånd, uforstand og arroganse.

Rådmann

Å følge rådmannens håndtering av prosessen rundt Brønnøy Havn har vært en særdeles selsom affære. En rådmann som ved gjentatte anledninger har titulert seg selv som jurist nærmest som argument for sitt handlingsmønster. Ser man nærmere på dette handlingsmønsteret er det tydelige tegn til at det ikke er jussen som står i høysetet.

Vi ser offentlige personangrep på lederen i et kommunalt selskap basert på muntlige oppfatninger fra en avsatt byggekomite. Vi ser en rådmann som går ut i lokalavisen med det han mener er sagt i et møte som kan betraktes som en bekymringsmelding fra havnesjefen og havnestyrets nye leder. Som ikke dette er nok er også Søren Nielsen AS informert om møtets innhold. Det er da rådmannen som offentlig lager støy, ingen andre. Jeg kan ikke se noen annen agenda enn ønske om å legge ned havnestyret og få havna inn under kommunes administrasjon. Dette er ikke en beslutning vi ønsker at en rådmann eller hans administrasjon skal ta.

Rådmannen har utført så graverende tillitsbrudd at jeg alvorlig talt mener at han burde ta hatten sin og gå. Om han ikke ønsker det burde våre politikere sammen i kommunestyret vise at de forstår alvoret i saken og be ham gå. Jeg kan ikke se at noen etter dette kan gi denne mannen tillit og at han i så henseende kan gjøre en god jobb.

Administrasjonen og verv

Kommunens innkjøpssjef, kommunens eiendomssjef og kommunens plansjef har som jeg forstår det i praksis sittet med total kontroll over havnekapitalen gjennom styreverv og roller i byggekomiteen. Til og med kommunens kulturkonsulent har hatt innflytelse som overraskende aktivt varamedlem i styret. Det er vel i all hovedsak de tre første som har stått ansvarlig for kontrakter og kommunikasjon med Søren Nielsen AS, men kulturkonsulenten har på sin side senest ved siste kommunestyre kjempet med nebb og klør for å begrense havnas evne til å styre selv.

Kulturkonsulenten og rådmannen var svært bekymret for havnas budsjett da de mente at det var for høyt i forhold til estimert byggekostnader. Kulturkonsulenten gjentok til det kjedsommelige summen på 28 millioner kroner og at alt over måtte dekkes av kommuneøkonomien. Selv etter at Brønnøy Havns nye styreleder forsikret om at bygget ville bli oppført etter kontraktfestet kravspesifikasjon protesterte kulturkonsulenten. Dette er særdeles merkelig da det vitterlig er Søren Nielsen som skal betale byggekostnadene.

28 millioner i byggekostnad for et bygg på 1800 m2 tilsvarer 15.555,- pr. m2, og dette stiller rådmannen og byggekomiteen seg bak... For de av oss som sysler litt med bygg og anlegg er dette et absurd tall. Det koster det dobbelte med god budsjettdisiplin å bygge et næringsbygg i denne størrelsesorden. Riktignok har jeg sett tall ned mot 16.000,- pr m2 men det er da uten mva, tomtearbeid og tillegg og da på bygg over 20.000 m2. I realiteten er 35.000,- pr m2 en mere reelle byggekostnader på et slikt bygg, og det uten komplikasjoner i forhold til kai og grunnforhold.

Hvorfor i alle verden kjemper en gruppe fra administrasjonen i Brønnøy kommune med nebb og klør for å holde byggekostnadene nede for Søren Nielsen AS. Er dette bare uforstand, eller er det dette det handlet om når rådmannen mente det var sagt «kjøpt og betalt» i et møte rundt bekymringer i prosessen. I så tilfelle kan man vel kanskje forstå ordbruken.

For meg er det ikke nøye hvem som har sagt hva, men snarere hva som faktisk er gjort i forkant og i etterkant. Jeg registrerer at politiets ressurser totalt uten juridisk forankring er misbrukt i dette spillet. Dette er bølleadferd og fremstår bare som en bekreftelse på at noe er skrekkelig galt.

En ny bekreftelse kommer tirsdag 17. desember da flere voksne menn respektløst saboterte et informasjonsmøte i regi av Brønnøy havn. Skammelig og arrogant adferd fra bl.a annet tidligere omtalte styremedlemmer fra administrasjonen.

Ordføreren

Vår nye ordfører har skrevet under den grunnløse anmeldelse og gjort seg skyldig i alvorlig tillitsbrudd til sine velgere og til Havnas ledelse. Han har etter min mening gjennomført bølleadferden på vegne av rådmann, Søren Nielsen AS og deler av administrasjonen på bekostning av egen integritet. Anmeldelsen ble levert fire dager før jul og fremstår som iskaldt press og kan ikke beskrives som noe annet enn skammelig. Om en unnskyldning noen gang skulle være på sin plass fra en folkevalgt så er det nå.

Jeg tror ikke på noen måte at ordføreren her har fått gode råd og det er tydelig at han er brukt for å skjerme andres kritikkverdige fremferd. Det er dessverre ingen unnskyldning.

Vi trenger en ordfører for folket, ikke nok en som er styrt av administrasjon og rådmann.

Det er også et passende tidspunkt å be politikkens kårkaller om å holde seg i bakgrunnen og at alle som sitter i kommunes administrasjon fratrer sine roller i havnestyret. Det gjelder også de som har satt tilliten til havneledelsen på spill. Det er det eneste riktige mens kommunerevisjonen gjør sitt arbeide.

Harald KrokaaPolitiet har henlagt kommunens anmeldelse av havnesjefen

Mener kommunens anmeldelse ikke inneholder beskrivelser av noe straffbart.

 

Søren Nielsen saksøker og kommunen anmelder havnesjef og advokat

Søren Nielsen AS har engasjert advokat og varsler søksmål ,og Brønnøy kommune har politianmeldt havnesjef og havnas advokat for "uriktige påstander".

 

Har «stor tiltro» til havna, havnesjef og styreleder

Havnesjef og havnestyre fikk flere tillitserklæringer i kommunestyret.

 

Ber om granskning av kostnader til innleid bistand i Brønnøy havn

Det kommer frem i et endringsforslag Arbeiderpartiet legger frem i kommunestyret onsdag.

 

 

Beskyldningene fløy under tirsdagens havnemøte

Beskyldningene fløy i tirsdagens nå avlyste møte i Brønnøy havn. Påstander om å drive gamle saker videre i nytt styre, påstått inhabile advokater og hvilke ord som ble sagt i et møte for to uker siden.

 

Rådmannen: - Havnesjefen har skapt dårlig arbeidsmiljø

Rådmannen i Brønnøy ber fylkesmannen vurdere havnestyrets avvikling av byggekomité og beskriver forholdet mellom havna og Brønnøy kommune som "anstrengt".

 

Tidligere styreleder anklager havnesjefen for omkamp

Havnesjef og havnas styreleder avviser påstanden.

 

Dette var tema bak lukkede dører i havnestyret:

Havnesjefen: - Økonomi. Styreleder: - Alt mulig

Havnesjef Sølvi Kristoffersen opplyser at havnestyret forrige tirsdag lukket en sak fordi den omhandlet havnas økonomiforvaltning. Styrelederen sier saken omhandlet "alt mulig", inkludert en advokatvurdering av havnas byggekomité.Rådmannen kritisk til oppløst komité, nå tar han saken til kommunestyret

Ifølge rådmannen mener havnas advokat at byggekomiteen fikk kontroll over for stor andel av havnekapitalen. Dette er rådmannen uenig i.

 Tidligere styreleder kjenner seg ikke igjen i påstander om «støy»

Jørn Georg Johansen var styreleder for Brønnøy havn. Han mener det gamle styret ikke har behov for oppklaring.

 

Ordføreren kaller inn til oppvaskmøte mellom nytt og gammelt havnestyre

Ordfører Eilif Trælnes (Sp) har kalt inn det avgåtte og det nye styret til et felles møte for å få klarhet i «forskjellige ting».