Kommentar til nedleggelse av restaurant- og matfag i Brønnøysund

Merethe Paulsen Blomstervik 

Debatt

Utdanningsforbundet Nordland og lokallagsledere fra mange kommuner i hele fylket, har siden mandag vært til stede i fylkestinget for å følge med på struktursaken i videregående opplæring i Nordland.

Undertegnede var også med i delegasjonen sammen med ordfører Eilif Trælnes (Brønnøy), ordfører André Møller (Vega) og kommunestyrerepresentant og lærer ved BVS Gjøran Engen som hadde møte med fylkespolitikerne fra posisjonen (Ap, Senterpartiet, SV og KrF) søndags kveld. I denne delegasjonen representerte jeg Utdanningsforbundet Sør-Helgeland.

Alle elever har rett til videregående opplæring! Utdanningsforbundet Sør-Helgeland støtter faglærerne ved BVS som sier at samfunnsmandatet til den offentlige skolen ikke er ivaretatt og tatt hensyn til i forhold til vedtaket om nedleggelse av restaurant- og matfag i Brønnøysund.

Vi fikk 7 minutter taletid hos posisjonen, og i mine tilmålte 2 minutter, prøvde jeg bl.a. å argumentere for hvorfor det er helt feil å kutte i det eneste tilbudet som er tilrettelagt for den gruppe elever vi her snakker om.

Under kan utdrag fra min appell til fylkespolitikerne leses:

«Utdanningsforbundet skal arbeide for at barn, unge og voksne får et kvalitativt godt og etisk forsvarlig opplæringstilbud og for at utdanning skal ha en sentral plass i samfunnet.

Færre tilbud å velge i medfører at mange må reise langt og bo på hybel, eller ta et utdanningstilbud de ikke ønsker eller er motiverte for, slik at de kan få bo hjemme. I begge tilfeller vil dette føre til mindre sjanse for gjennomføring. Så reduserer vi mer på valgmulighetene vil dette komme til å øke frafallet fra videregående skole, med de alvorlige konsekvenser det erfaringsmessig kan få for våre ungdommers liv og framtid og for vårt lokalsamfunn.

Er det etisk forsvarlig å sende 15-16 åringer på hybel? For noen ja, mens for andre et helt klart NEI. Jeg kommer selv fra Bindal og flyttet på hybel da jeg var 16 år. Da som nå, er det ikke alle som takler  hybellivet, mens mange klarer det fint.

Jeg snakker for og om de ungdommene som av ulike grunner ikke har forutsetninger og vanskelig vil klare seg alene langt hjemmefra, og for de ungdommene som trenger og har krav på spesielle tilrettelegginger og tett oppfølging. Viktig også å påpeke at psykososiale problemer hos ungdom dessverre har økt dramatisk i de senere år.

Det er også en kjensgjerning at gutter i denne alderen er mer umoden enn jentene. Det er en klar overvekt av gutter på yrkesfag. Mange av disse ser vi sliter med å føle mestring og motivasjon i ungdomsskolen, da skolen er for teoritung og som derfor gleder seg til å ta videre utdanning som er mer praktisk tilnærmet.

Jeg vil avslutte med å lese et utdrag fra et leserinnlegg, som er skrevet av to 9. klassegutter fra Brønnøysund som ba meg om å ta dette med til dere fylkespolitikere. Overskrifta er: Skolen er til for elevene, ikke motsatt

Vil tilføye at Gjøran Engen holdt en veldig god appell, der han snakket spesielt om restaurant -og matfag, hvilken stor betydning denne linjen har vår region og viktigheten av at den må opprettholdes!

Merethe Paulsen Blomstervik

Lokallagsleder Utdanningsforbundet Brønnøy