Forlig jer, I skabhalse

Med utsikt fra Vega håper jeg Rana og Sandnessjøen kan se muligheter og fordeler med noe midt imellom, sånn ca ved Toventunnelen

Hans Arvid Øberg var helsesjef/kommunelege 1 i Vega 1996 - 2000.  

Debatt

Holbergs ord fra Jeppe på Bjerget kan være vel verdt å lytte til i den situasjon Helgeland nå er i, med tendenser til hatefulle ytringer om folk fra andre kommuner, på kryss og tvers.  Jeg bor heldigvis fortsatt i Eidsvoll, slutter snart ved VOP i Mosjøen og får Vega som hovedbase ved siden av Eidsvoll, sannsynligvis i flere år, da kona jobber som sykepleier der.

Jeg kjenner hyggelige og ordentlige folk over store deler av Helgeland, nord og syd og øst og vest og ute i havet, og ønsker inderlig at dagens ødeleggende måter å tenke og tale om hverandre kan bli erstattet av felles forståelse av at det faktisk er pasienter og pårørende fra hele Helgeland som skal ende opp med gode helsetilbud tilgjengelige for alle.

Rana står på sitt, som Sandnessjøen med omland. Samtidig faller befolkningsgrunnlaget for sykehus i hele regionen. Resultatet kan fort bli at sykehuset blir i Bodø med underavdelinger på Helgeland. Med utsikt fra Vega håper jeg Rana og Sandnessjøen kan se muligheter og fordeler med noe midt imellom, sånn cirka ved Toventunnelen. For Rana vil et sykehus ved jernbanen med egen jernbanestasjon kunne bety gode pendlermuligheter fra Mo for personale, pasienter og pårørende. Gode bussforbindelser til Sandnessjøen vil bety det samme. At sykehuset i så fall blir lagt i Vefsn kan ikke være skadelig for noen, hvis alle har fordel av det, også vi på Vega? Ett nytt og moderne sykehus vil ikke redusere attraktiviteten for fagpersonell. Rekruttering og stabilisering av personale er ikke noen paradegren i dag, men bør og må bli det så snart som mulig.

Hans Arvid Øberg

Overlege VOP Mosjøen

Eidsvoll/Vega