Kantine på Salhus skole

Kantinetilbudet på Salhus skole kan bli kuttet når Brønny kommune skal spare penger i 2020-budsjettet.  Foto: Bård Pedersen

Tom-Ivar Moe er lærer på Salhus skole. 

Debatt

Etter å ha vært lærer sammenhengende i 32 år og som elev i 9 år har jeg jo fulgt utallige læreplaner og ulike mer eller mindre vellykkede grep for å fremme læring, trivsel, helse og relasjonsbygging og er ikke i tvil om at det beste tiltak som har virket er innføring av kantine. Undres over at administrasjon stiller spørsmål ved kostnadene med en halv stilling og henviser til at regnskap ikke er framlagt. Kantina drives også på dugnad, da alle lærere på u-trinnet investerer sin matpause i servering av elevene, slik at det er mulig å servere 150 varmretter på 5–10 minutter. Elevene har også et frokosttilbud før skoletid. Kjøkkensjef Inge Harry er både kokk, servitør, renholder, sosialarbeider og trivselsskaper for mange elever som kan ha det vanskelig. I tidligere leserinnlegg har lærerne på ungdomstrinnet slått ring om kantina og er samstemt enig i å fortsette dugnaden og har de siste år vært villige til å avstå fra cirka tre undervisningstimer per klassetrinn på ungdomstrinnet for å få opplagte og læringsvillige elever som det skapes viktig samspill og relasjoner med også i matpauser.

I kantina blir alle elever integrert, og bordskikk og rydding læres. Når kantine av ulike årsaker har vært stengt på enkeltdager, merkes dette umiddelbart på mindre opplagte elever både på morgenen (uten frokost) og etter matpause (uten mat, eller bare søtsaker fra nærbutikk). Elevene oppholder seg ved kantinedrift på skolen hele dagen. Tror også det er ganske uvanlig at skoler med 450 elever er røykfrie som Salhus skole.

Onsdag 6.11 kom resultatene fra nasjonale prøver. Brønnøy kommune har jo vedtatt hårete faglige mål for elevene, men det er lite matnyttige tiltak om hvordan man skal nå disse målene. Som en saksopplysning er det stor framgang i resultatene fra september 8. klasse til september i 9. klasse. Første året elevene har kantinetilbud. Matematikk er kanskje det vanskeligste faget, som krever mest konsentrasjon fra elevene for å oppnå læremålene.

For kull 2005 ble den prosentvise andelen av elever på laveste nivå redusert fra 16 % til 0 %. Andelen av elever på nest laveste nivå ble redusert med 10 %. Andelen av elever på høyeste nivå ble økt med 20 %.

For kull 2004 gikk alle elevene på laveste nivå opp et nivå. Andelen elever på nest laveste nivå ble redusert med 7 %. For elevene på øverste nivå økte andelen elever med 20 %.

Jeg er overbevist om at kantinetilbudet er sterkt medvirkende til dette, i tillegg til at vi driver undervisning i nivåinndelte grupper, som kanskje ikke er stuerent for mange pedagoger.

Et åpent spørsmål til det nye kommunestyret blir da:

Vil dere dra likhetsprinsippet så langt at dere legger ned et velfungerende pilotprosjekt som drives utrolig billig og på dugnad fordi andre skoler ikke har prioritert og bygd opp et slikt tilbud?

Vi har også storkjøkkenutstyr som muliggjør en effektiv kantinedrift som oppfyller alle krav fra mattilsyn.

Salhus 7.11-2019

Tom-Ivar MoeJenter gjør det dårligere på nasjonale prøver

Jenter gjør det litt svakere på de nasjonale prøvene enn før. Kjønnsforskjellene er størst i regning.Ordføreren om foreslått kutt av kantine: – Slik økonomien er må vi kutte noen steder

Ordfører Eilif Trælnes (Sp) i Brønnøy understreker at kuttforslaget bare er et forslag fra administrasjonen, og at det faktisk ikke er noen betjent kantine på rådhuset.

 

Lærere og elever på Salhus slår ring om lunsjtilbud

Det er budsjetthøst og skolelunsj for ungdomsskoleelever ved Salhus skole er blant tilbudene kommueadministrasjonen i Brønnøy vurderer å kutte for å spare penger i en vanskelig økonomisk situasjon.