Fylkesrådet forstår ikke hva Nordland trenger

Stortingsrepresentant Margunn Ebbesen (H) forstår definitivt ikke hva Helgeland trenger.

Heidi Kristin Sæthre 

Debatt

Under overskriften "Fylkesrådet forstår ikke hva Nordland trenger" går stortingsrepresentant Margunn Ebbesen(H) i strupen på Fylkesrådet i Nordland for å rasere utdanningstilbudet i fylket. Å rasere utdanningstilbudet i fylket er svært alvorlig, og det er flott at våre stortingsrepresentanter engasjerer seg!

Engasjementet fra representanten Ebbesen fremstår nærmest som en parodi, siden hun selv har vært totalt fraværende i debatten om nedleggelse av høyere utdanning på Helgeland. Rett og slett en rasering!

Uten å løfte en finger står stortingsrepresentanten fra Helgeland og Brønnøysund stille- og ser på- at Campus Nesna og sykepleierutdanningen i Sandnessjøen legges ned .

Argumentasjonen for raseringen av høyere utdanning på Helgeland er at et lite knippe personer i et styre – som åpenbart ikke ivaretar samfunnsmandatet de er satt til – er autonomt.

Maken til ansvarsfraskrivning!

Norge mangler i dag over 6000 sykepleiere. Bare i Nordland mangler vi over 600.

I 2030 mangler vi så mye som nærmere 28.000 sykepleiere. Dette er fagpersoner som utgjør kritisk kompetanse for enhver drift av kommunale helsetjenester og spesialisthelsetjenester.

Ikke en eneste operasjon utføres uten sykepleiere tilstede- og så er nedleggelse av en godt fungerende utdanning svaret? Fullstendig uforståelig!

Det Margunn Ebbesen skal ha er at hun er konsekvent! Hun forsvarer konsekvent regjeringens politikk enten det gjelder nedleggelse av en 100 årig utdanningsinstitusjon på Helgeland ,eller om det gjelder tap av 50 arbeidsplasser på Brønnøysundregistrene.

Så en stemme for Helgeland er stortingsrepresentanten definitivt ikke!

Brønnøysund 08.11 2019

Heidi Kristin Sæthre

Sykepleier og innbyggerNesna-nedleggelsen: Margunn Ebbesen sier hun har talt Helgelands sak

- Det er trist å bli karakterisert slik av sambygdinger, sier stortingsrepresentanten fra Brønnøysund.