Meny

Debatt

Denne menyen er det få som vet om. Den vises heller ikke i statistikken som fylket bruker når de ser på tallene for å legge ned faglinjer

Forrett

Alle elevene som sliter seg gjennom grunnskolen og venter på en mer praksisrettet undervisning.

Alle elevene med ulike diagnoser og sosiale aspekt som vil gjøre voksenlivet utfordrende.

Hovedrett

Disse elevene møtes med en pedagogisk tankegang om at de skal på en eller annen måte skal kunne tilegne seg en grunnkompetanse ev. bli lærekandidater eller få et fagbrev senere i livet.

Disse elevene får en tilpasset opplæring i et sosialt fellesskap der det er rom for alle.

Disse elevene får bruke lengre tid på å modnes før de introduseres for yrkeslivet

Dessert

Disse ungdommene får en plass i yrkeslivet i stedet for en plass på listen for ung -ufør.

Disse ungdommene driver verdiskapning og jobber for sin egen lønn.

Disse ungdommene får kjenne på mestringsfølelsen vi andre tar for gitt den dagen de tar fagbrevet sitt i en alder av 28 istedenfor 20. Det er desserten sin det!

John Ivar Nygård

Faglærer

Restaurant- og matfag