Debatt

Kantina vår = Godt skolemiljø! 

Lærerne ved ungdomstrinnet på Salhus skole sier administrasjonen har foreslått å avslutte kantinetilbudet for ungdomsskoleelevene på Salhus. Det synes lærerne er et dårlig forslag.  Foto: Jøran Horn

Debatt

Skolemat fremmer god fysisk og psykisk helse og forebygger mobbing. Salhus skole har kantine med tilbud om varm skolemat til alle ungdomsskoleelever.

- Er det virkelig god samfunnsøkonomi å fjerne et vellykket, rimelig tiltak som fremmer helse og bedre læring?

Det er høst og budsjett-tid, og vi er informert om at kommunen har økonomiske problemer og må spare, også på skolesektoren. Det forstår vi. Det vi derimot ikke forstår, er at det igjen kommer forslag om å avslutte kantinetilbudet på skolen vår.

I ca. tre år har skolen vår hatt skolemat-tilbud for ungdomsskoleelevene. For bare 12 kr. pr dag, får elevene et varmt måltid og kan spise maten sin i en hyggelig kantine sammen med medelever og lærere. Elevene har også tilbud om gratis frokost. Vi har mange og bare positive erfaringer med tiltakene, og mener dette er en viktig og rimelig investering i god skole og god helse.

Kantinetilbudet ble satt i verk etter god jobbing fra foreldre i samarbeid med skolen. Tilbudet har gitt mange, viktige positive endringer, så viktig at vi lærere velger å bruke matpausen vår til å delta i kantinearbeidet og vi spiser sammen med elevene, selv om vi ikke har inspeksjon.

Våre positive erfaringer og tanker om skolemat-tilbudet er følgende:


1. Faglig
Forskning viser at folk med mat i magen lærer bedre. Vi ser det samme. Elevene er roligere, er raskere på plass til timene og har bedre fagfokus. Elevene er merkbart mer “pålogga” i fjerde time, noe som betyr at vi kan undervise mer effektivt. Det er dessuten en kjent sak, et faktum, at også god trivsel og gode relasjoner mellom lærere og elever gir bedre læring og dermed bedre faglige resultater.

2. Sosialt

Vi ser tydelig større trivsel hos svært mange. Kantinen er hjertet i skolen vår, aulaen. Her møtes alle, lærere og elever i matpausen. Vi spiser sammen, snakker sammen, og vi må forholde oss til hverandre. Det reduserer mulighet for utestenging og klikkdanning. Elevene blir bedre kjent med hverandre og lærer seg å respektere at vi er forskjellige. Elever som lett kan føle seg alene, er i kantina sammen med oss andre, og blir slik inkludert i fellesskapet. I kantinen er du velkommen både med og uten matpakke.

Det foregår mye uformell sosial læring i kantina. De yngste elevene lærer av de eldste. Det at vi lærere er der sammen med elevene, gir oss mulighet til å bli bedre kjent med elevene. Vi tar naturlig del i det sosiale samspillet, og kan hjelpe til slik at elevene kan delta i samtaler og ikke føle seg utestengt.

God trivsel og oppførsel henger nøye sammen. Kantina er et sted der vi snakker sammen, har det hyggelig og oppfører oss ordentlig mot hverandre. Vi venter på tur, rydder etter oss og takker for maten.

3. Helse

Det er et kjent problem at mange norske ungdomsskoleelever kommer på skolen uten mat i kroppen og matpakke i sekken. Kantinetilbudet er et viktig forbyggende tiltak mot dårlig fysisk og psykisk helse, og gir sunne holdninger til mat og spising. Vi har erfaring med at vi nå har færre elever som går uten mat en hel dag.

Sentrale og lokale skolemyndigheter vil ha:

• Helsefremmende skole med vekt på fysisk og psykisk helse

(jf ny læreplan og kommunale vedtak)
• Mobbefri skole med fokus på folkehelse og livsmestring

(jf ny læreplan og kommunale vedtak)
• Bedre faglige resultat

(jf kommunalt vedtak om bedre resultat)
• En skole som legger til rette for gode helsevalg

(jf ny læreplan)

Kantinetilbudet vårt:

• Fremmer fysisk og psykisk helse

• Forebygger mobbing

• Gir bedre læring

• Legger til rette for gode helsevalg

Likevel kommer det forslag om å avslutte kantinetilbudet på skolen, og vi undrer da på:

Hvilke tiltak er det som skal erstatte kantinetilbudet, slik at vi kan nå kommunale og sentrale mål om helse, trivsel og faglige prestasjoner?

Vi forstår det slik at ledere og politikere i kommunen argumenterer med at kantinetilbudet på Salhus må avsluttes, fordi det er urettferdig at de andre skolene i kommunen ikke har samme tilbud. Barn forveksler ofte ulikt med urettferdig, men vi voksne har vel forstått forskjellen? Eller mener noen på ramme alvor at gode helsebringende tilbud skal fjernes i “rettferdighetens navn”?

Salhus skole var først ute med fast kantine i Brønnøy kommune - et pilotprosjekt. Nabokommuner har fulgt etter. Vi håper, tror og vil sloss for at dette ikke skal være slutten!


Ruth Børsheim, Christina Brekk, Kari-Anne Rørmark, Vegard Aalvik, Susan M. Kalseth, Kurt Fagerland, Tom-Ivar Moe, Aud Arnesen Ansnes, Eli-Beate Pedersen, Viktoriya Fosdahl, Steffen Andre Olsen, Nada Kamlow, Karina Lande, Vemund Rye, Anne-Lise Nygård Eid, Eva Lauvset og Roar Dalheim.

Lærere ved ungdomstrinnet på Salhus skole.