Elektroutdanning på Sør-Helgeland – regionrådet krever styrking, ikke svekking!

Kari Anne Bøkestad Andreassen og regionrådet engasjerer seg for den lokale elektrofag-linja.  Foto: Jøran Horn

Debatt

Sør-Helgeland regionråd har behandlet henvendelse fra Brønnøy næringsforum angående utdanning innen elektrofag i regionen, og vil i den sammenheng gi følgende uttalelse:

Sør-Helgeland regionråd støtter fullt ut kravet om en fullverdig fireårig elektrofagutdanning i regionen, med de to første årene tilknyttet Brønnøysund videregående skole (Vg1 og Vg2), og videre to år i bedrift som lærlinger. Det er et klart behov for utdannelse av elektrofagarbeidere i alle fem kommunene som utgjør regionen, noe som bedriftene uttaler i saken, gjennom Brønnøy næringsforum og Nelfo Nordland.

Eksisterende Vg1 Elektrofag ved Brønnøysund videregående skole må fortsatt bestå, og må bygges på med Vg2 Elenergi og ekom. Regionrådet ser med stor bekymring på om fylkeskommunen skulle vedta å legge ned Vg1 Elektrofag. Det er i år 25 lærlinger innen faget som får utdanning i bedrifter i regionen, og det vil fremover være stor etterspørsel etter yrkesgruppen. Ifølge Nelfo er tilgangen på kvalifisert arbeidskraft en sentral utfordring for våre voksende næringer i Nordland, men dette gjelder også for vår region Sør-Helgeland. Personer med fagbrev og sertifikater er etterspurt. Sør-Helgeland regionråd ber derfor Nordland fylkeskommune styrke elektroutdanningen i regionen.

Sak 73/2019, enstemmig vedtatt.

Sør-Helgeland regionråd, 10. oktober 2019

Kari Anne Bøkestad Andreassen

Avtroppet leder for Sør-Helgeland regionrådElektrofag ved BVS kan ryke

Elektrobransjen på Sør-Helgeland mobiliserer for å stoppe et forslag fra fylkeskommunen som de mener kan bety at Brønnøysund videregående mister sitt elektrofag-grunnkurs.