Debatt

LO svarer Høyre og ordføreren

Ida Ellingsen (t.h.) svarer ordfører Johnny Hanssen (Ap) og Høyres påtroppende varaordfører Tore Tveråmo. Her sammen med Drude Kveinsjø og Håvard Nielsen fra styret i LO Sør-Helgeland.  Foto: Jøran Horn

Debatt

At LO på Sør-Helgeland arrangerer denne aksjonen mener vi er helt på sin plass, og dette burde Brønnøys politikere også skjønne. Det virker som de ikke har sett alvoret i situasjonen. Nå er ikke tiden for å puste med magen.

Her er det ikke snakk om at Brønnøysundregistrene bare får for lite penger fra 2021, dette skjer jo nå. Tillitsvalgte ved Brønnøysundregistrene sier at det allerede fra 2020, altså det budsjettet som er fremlagt nå, vil ligge an til et underskudd på Brønnøysundregistrene i størrelsesorden 20 MNOK. Dette er ikke svartmaling det er fakta.

De tillitsvalgte har både en rett og en plikt til å informere om de konsekvenser som vil komme ved et slikt underskudd. De driver på ingen måte å skremmer ansatte og deres familier. Men ja, mennesker blir redde når de står i fare får å miste jobbene sine

En slik nedbemanning ved Brønnøysundregistrene vil naturlig nok få alvorlige konsekvenser for Sør-Helgeland. Om 50-60 arbeidsplasser forsvinner er vi redd det bare er starten. Som de tillitsvalgte sier, er det siden 2015 nedbemannet med rundt 50 stillinger på saksbehandling og veiledning, samtidig med at saksmengden øker. Nedbyggingen av statlige arbeidsplasser på Sør-Helgeland og i resten av distriktet er allerede i full gang.

At ordføreren og Høyre mener at det er feil å vise næringsministeren hva vi mener om den politikken som føres finner vi merkelig. LO på Sør-Helgeland legger opp til en stille demonstrasjon for å vise sin støtte til Brønnøysundregistrene, og viktigheten av statlige arbeidsplasser i distriktene. Dette er også en markering mot den distriktspolitikken som føres. Helgeland blør, vi har Nesna, sykehusdebatten, tingrettene og nå føyer saken knyttet til Brønnøysundregistrene seg inn i rekken.

Når ordføreren sier at det ikke er fattet et vedtak om nedbemanning er vel det en sannhet med modifikasjoner. Når regjeringen ikke bevilger nok penger til at en kan opprettholde driften har de vel gitt mer eller mindre klar beskjed om at en må nedbemanne.

I likhet med de tillitsvalgte ved Brønnøysundregistrene håper vi jo at regjeringen snur, men hvordan muligheten er til å forhandle med flertallsregjeringen om budsjettet for 2020 gjenstår jo å se.

Vi oppfordrer fortsatt alle sørhelgelendinger til å møte opp på mandag klokken 13! Snu ryggen til en prosess som har gått helt av hengslene og snu ryggen til regjeringens sentraliseringsiver!

Ida Ellingsen

Leder, LO på Sør-Helgeland- Regjeringens politikk ryster grunnvollene til Brønnøysundregistrene

Det mener Aps stortingsrepresentant Eirik Sivertsen fra Bodø.

Debatt

Oppklaring om registrene

Brønnøysundregistrene har et viktig samfunnsoppdrag. De bidrar til økt verdiskaping gjennom å forvalte data for næringslivet, frivillig sektor, innbyggerne og det offentlige.