Oppgradér Brønnøysund lufthavn

Kjell Inge Johnsen 

Debatt

Kommentar til oppslaget her på BAnett og i papirutgaven på tirsdag .

Regjeringa har reiseliv og turisme som et av sine viktigste satsingsområder i årene som kommer. I strategisk næringsplan som Brønnøy kommune har fått utarbeidet er reiseliv og turisme et av de tre områdene man har pekt ut som satsingsområder. 

Nordland fylkeskommune har, sammen med de øvrige fylkeskommunene i Nord-Norge, satset mange titalls millioner på tilrettelegging for og satsing på reiseliv og turisme i årene som kommer.

Men - Helgeland er ikke med i deres planer da det ikke finnes flyplasser her som kan betjene hensiktsmessige fly.

Ny flyplass i Mo i Rana er anslått til 3 – 3,5 milliarder kroner, og den vil påføre Avinor store nye netto driftskostnader. Derfor finner ikke Avinor å kunne være med og prioritere dette prosjektet.

Brønnøysund lufthavn kan oppgraderes til kategori 3C med 1.800 meter rullebane og vil nesten kunne gjøre det samme som den nye flyplassen i Mo i Rana – for en kostnad på omlag 200 millioner kroner. Brønnøysund lufthavn vil etter slik oppgradering kunne betjene fly med opp til 160 seter, mellom andre de nye jetflyene som Widerøe har kjøpt.

Utredninger Brønnøy kommune har fått utarbeidet viser mellom annet:

  • Økt trafikk, som vil være mulig gitt slik oppgradering, kan bidra til å finansiere utbyggingen – oppgraderingen vil ikke påføre Avinor økte netto driftskostnader.
  • Oppgraderingen vil kunne bidra til 400 – 600 nye arbeidsplasser i Brønnøysund og nærområdene og ytterligere 800 – 1000 i Sør-Helgland ellers og i naboregionene i løpet av 15-20 år.
  • Oppgraderingen vil kunne bidra til at verdien på eiendomsmassen i Brønnøy i løpet av 15 – 20 år vil øke med 2 – 3 milliarder mer enn den ellers vil gjøre.
  • Økt trafikk til Brønnøysund, mellom annet økt besøk av turister, vil kunne bidra til butikker og utesteder vil kunne får en samlet økt årlig omsetning på omlag 200 millioner kroner.

Oppgradering av Brønnøysund lufthavn til kategori 3C vil, uten sammenligning, være det viktigste næringsprosjektet i regionen i årene som kommer, og det vil gi grunnlag for utvikling av en rekke andre prosjekter.

Til det kommende flertallet i Brønnøy kommunestyre:

  • Kom i gang med arbeidet opp mot bevilgende myndigheter og få dem til å se de store mulighetene for utvikling i vår region og vår kommune en slik oppgradering gir – det er de som bestemmer, det er det ikke Avinor som gjør.
  • Ta kontakt med Torghatten ASA og Olav Thon - de har ressurser til å kunne forskuttere en slik oppgradering – gitt at avtale med Staten kommer på plass.
  • Det er meg en gåte at det flertallet som har vært denne perioden, bestående av Ap og V, ikke har funnet dette det minste interessant.  Men nå har jo velgerne bestemt at dere ikke behøver å ta hensyn til dem lenger.

Kjell Inge Johnsen