Til ungdommen – gå inn med oss i vår tilmålte tid

Vibeke Steinsholm 

Debatt

Vi skriver snart 9. september og det er valg og vi skal velge hvem som skal være med å bestemme de neste fire år på vår lille plass på kloden. Og det er ikke så stor del av mor jord vi rår over verken når det gjelder antall mennesker eller natur. Allikevel kan vi trygt si at også vi henger sammen med resten av verden, for med det samme du stikker nesa ut av ytterdøra så møter også du den samme lufta som for ikke lenge siden ble pustet ut av millioner levende vesener overalt på kloden. Og det havet du ser og bader i på sommeren skiftes ut med store bevegelser som også går verden over. Og det regnet som plaska ned for litt siden kom fra andre verdenshjørner med vinder og skyer fra i går og slik kan vi kjenne at vi deler en stor global bevegelse som er en levende natur, en levende klode. Og nå er det ikke bare vind, regn vær og hav som fraktes over alle verdens grenser det samme gjør også alt det vi slipper fra oss fra vårt moderne levesett. Også det tar naturen tak i og frakter med inn i de store og små bevegelsene. Vi finner plast i hav og på strender, vi finner utslipp av slam og lakselus fra oppdrettsanlegg der soya fra Brasil er blitt en stadig viktigere del av fiskefôret vi finner utslipp i havet fra lite sikra cruise trafikk og annen båttrafikk og ikke minst finner vi målinger av CO utslipp til luft og i vann som overstiger det som er forsvarlig at luft og vann kan tåle før alt går i kaos når det gjelder vær og vind og økologisk balanse.

Alt dette veit vi mye om, og enda klarer vi å holde fast på at vekst er et viktig prinsipp for å bevare den velstand, kjøpekraft og velferd som vi har kjempa oss fram til i vårt rike hjørne av verden. Og vi higer etter å samarbeide med de økonomiene som er oppadgående i vekstkurver. Ja, de som vil bli lik oss, når det gjelder rangering av velstand blant verdens rikeste land. Og bare her finnes det noen uløselige paradoks, for hvis alle skulle ha samme vekst og velstand som i vårt lille land, så ville vi trenge å fordele oss på fire kloder av samme kaliber og størrelse som jorda.  Så det går ikke! Vi kan ikke fortsette å være med å bygge nasjoners drømmer rundt en overflod av velstand. Vi kan ikke fortsette å forbruke. Vi kan ikke fortsette å produsere og selge så enorme mengder av mat, klær, sydenturer, båter, hus, biler, ti forskjellige tannkremer og plastbaserte saker som vi gjør nå. Vi må finne noe annet å leve for og andre målestokker i hvordan vi forvalter og styrer med verdiene i samfunnet vårt. Her på vårt lille sted, og på kloden som helhet, slik at vi ikke ødelegger enda mer av den jorda vi lever sammen på.

Ungdommens klimaaksjoner har ytterligere satt dette på dagsorden. Og den fredelige modige jenta Greta fra Stockholm har sagt det så tydelig. Hva er vitsen med å ta en utdanning hvis det ikke er en klode å leve på og et klima vi kan leve i? Og hvorfor skal unge folk utdannes til ytterligere å tjene et system som ødelegger kloden. Greta og tusener av barn og unge har skjønt det, den enkle sannhet at vi henger sammen med naturen, at vi mennesker er natur… vi er like sårbare som alt annet liv på kloden når det gjelder de endringene vi nå ser utspille seg.  Hvis vi mister natur og store deler av det mangfoldige livet/artene på kloden så mister vi en del av oss selv og vårt eget liv.

Vi voksne i Rødt kan ikke påberope oss å ha løsninger på disse store utfordringene som vi overlater til våre etterkommere. Men vi kan love at vi vil være med i den utfordrende, kreative og etiske dialogen som er startet og som må vedvare også lokalt, hvis vi skal ha en sjanse til å bevare et godt samfunn for mennesker, dyr, fisk og alt levende rundt oss.

Godt valg! Spesielt til dere unge som er framtiden.

Vibeke Emilie Steinsholm

4. kandidat

Brønnøy Rødt