Farvel «kamerater»

Asle Bakken  Foto: Karin Bremseth

Debatt

Dette handler ikke om å fortelle at jeg er i ferd med å avgå med døden, men om å ta avskjed med et parti som jeg har tilhørt i over 30 år. I Arbeiderpartiet pleide vi å omtale hverandre som kamerater – nå er visst dette en utdøende måte å tiltale hverandre på, og i stedet ser det for meg ut som om dette uttrykket er erstattet med uttrykket «kameraderi» som for meg har en helt annen betydning.

Jeg har rett og slett mistet tru på at Arbeiderpartiet er det redskapet som er best egnet til å ivareta oss vanlige arbeidsfolk sine rettigheter, interesser og behov i framtida. Valgkampen hittil i år har overbevist meg om at både Miljøpartiet, SV og Rødt har bedre løsninger for fremtidas generasjoner. Men størst grunn til å takke for meg, er den utviklinga jeg ser og opplever i lokalpolitikken, der det er åpenbart at politikerne har abdisert og overlatt styringa av kommunen til administrasjonen. Arbeiderpartiet, som til alle tider har kalt seg sjøl et «styringsparti», har i siste valgperiode latt seg styre av Venstre (les: Kulturcompagniet), som gjorde den politiske genistreken at de kuppet et utdøende Venstreparti før valget for fire år siden og raste inn i kommunestyret med en gruppe som var stor og tung nok til at de erobret varaordførerplassen. Og hva har vi så sett av resultater etter denne formidable tillitserklæring fra velgerne? Jo, én sak har de fått gjennomført i denne perioden – de er i ferd med å bygge enda ei bru (den fjerde), over utløpet av Frøkenosen. Det er sikkert er tiltak som velgerne i Velfjord, på Trælnes, på Torget, og på Nordbygda vil sette pris på, og det vil sikkert gi partiet Venstre uttelling ved årets valg.

Da jeg flyttet tilbake fra Rana i 2006 var det fortsatt en glede å være med i det lokalpolitiske arbeidet, og frem mot kommunevalget i 2011 gjorde vi et godt og grundig arbeide, og i valgkampen den høsten - godt anført av Trine Stoveland, Anders Johansen, og med god hjelp fra stortingsrepresentant Tor Arne Strøm, fikk vi god tilbakemelding fra velgerne, og partiet økte sin gruppe til 10 representanter – en framgang på 6.

Men så overtok restene av «Solbakkdynastiet» - anført av Magnar Solbakk - styringa av partiet – og siden da har jeg mistet både glede, lyst, og vilje til å være en del av dette fellesskapet. Da ble det gjort forsøk på å ekskludere sentrale medlemmer i partiet – et forsøk som heldigvis ble stoppet av partiet sentralt. Lokalpartiet ble nå styrt fra rådhuset. Dette ble ettertrykkelig dokumentert da den tidligere rådmannen ga en ansatt 300.000 kroner mer i lønn enn det som arbeidstakere i tilsvarende stilling hadde – og det uten at en eneste politiker så ut til å åpne munnen for å protestere. Og jeg har tidligere skrevet om en av formannskapets medlemmer og leder for voksenopplæringa, som fikk permisjon av rådmannen – «så lenge han ville». Dette er et eksempel på det jeg kaller for «samrøre» mellom administrasjon og politikk, og som er med på ødelegge all tillit mellom velgerne og politikerne.

I Brønnøy Arbeiderpartis program for perioden 2011 til 2015 gikk partiet inn for å plassere framtidas Brønnøysundregistre utenfor sentrum av byen. Dette forslaget fikk vi ikke flertall for i kommunestyret. I stedet fikk Høyre flertall for å bygge registerbygget i sentrum, og siden da har Arbeiderpartiet, godt anført av Magnar Solbakk og Jørn Johansen gjort alt for å gjennomføre dette vedtaket. Hva trenger man egentlig høyrefolk til, når slike som Magnar og Jørn stiller opp å gjør jobben for dere. Tenk å legge kommunens største kontorbygg på kaikanten i ei havn som er utpekt som ei viktig havn for framtidas cruisetrafikk i Nord-Norge. Kan dere to – som begge har sittet i havnestyret i denne perioden – fortelle velgerne hva dere har gjort for å trygge havna for framtidas sjøtrafikk?

Til Siv Aglen vil jeg si takk for at du inviterte meg til å stå sammen med dere på stand nå i valgkampen, men som du sikkert har lagt merke til, så er jeg ikke lenger i stand til å stå. Og dessuten så ville jeg ikke under noen omstendigheter stått sammen med dere, om jeg så hadde hatt alle mine fysiske funksjoner i behold. Grunnen til det er at jeg ikke har sett noe tegn på at du er sterk nok til å stå opp mot «solbakkdynastiet», og på den måten stake ut en ny og farbar vei for Brønnøy Arbeiderparti.

Til slutt vil jeg takke alle tidligere kamerater som gjorde arbeidet med lokalpolitikk til hyggelig, nyttig og lærerik fritidsaktivitet. En spesiell takk til alle de fine personer jeg fikk lære å kjenne i de seks årene jeg var faglig tillitsvalgt til styret i Nordland Arbeiderparti. Jeg skal ikke avsløre hvem som får min stemme ved årets valg. Det kunne være med å gi det partiet en utilsiktet fordel. Jeg ønsker alle som fortjener det – et godt valg på mandag.

Salhus den 01.09.19

Asle Bakken