Slå ring om Brønnøy tingrett

Debatt

Tirsdag 1. oktober klokken 12.00 legges Domstolkommisjonens strukturutredning frem. Denne strukturutredningen er det i høyeste grad grunn til å være i beredskap mot på Helgeland. Sorenskriver Rolf Selfors har som kjent anbefalt domstolkommisjonen å legge ned tingrettene i Brønnøy og Alstahaug til fordel for en samlokalisering i Mo i Rana.

Senterpartiet mener derimot at tjenester skal vær nært folk og vil kjempe for dette!

Gjennom et livsløp har man behov for ulike tjenester fra det offentlige. Barnehage, skole og eldreomsorg til sine epoker av livet. Et godt og velfungerende helsevesen har man behov for gjennom hele livet. Et godt rettsvern er også en nødvendighet gjennom hele livet og det er særdeles viktig for spesielt utsatte og ressurssvake grupper.

Det er et paradoks at de tjenestene som staten har ansvaret for er de som sentraliseres raskest. Sykehus, politi, utdanningsinstitusjoner og nå også rettsvesenet. Det brukes argumenter som rasjonalisering, innsparing og behov for større fagmiljøer. Det beregnes teoretiske innsparinger som i realiteten er ekstra kostnader som overføres til befolkning og brukere i distriktene.

Tingretten er det første nivået i domstolssystemet i Norge i straffesaker og i praksis også i sivile saker.

En nedleggelse av Brønnøy tingrett, som også er landets eneste mortifikasjonsdomstol, vil kunne føre til betydelig svekket rettsvern for Sør-Helgelands befolkning.

Terskelen for å føre sivilrettslige saker vil bli hevet da reiseavstand og tidsbruk for mange vil bli en stor barriere. Muligheter for juridisk bistand vil bli svekket da det sannsynligvis vil bli betydelig færre advokater som vil ønske å drive sin virksomhet langt unna en tingrett. En nedleggelse av Brønnøy tingrett vil være et stort tilbakeskritt for Sør-Helgelands befolkning i tillegg til tap av arbeidsplasser og juridisk kompetanse.

En nedleggelse av Brønnøy tingrett og andre statlige funksjoner vil gjøre regionen vår mer «stats- og rettsløs» Det vil vi alle tape på. Beslutningen er til syvende og sist politisk!

Tiden er inne for at Sør-Helgelands befolkning og alle politikere kjemper knallhardt for at vi skal beholde Brønnøy tingrett til beste for den befolkning den er satt til å tjene!

Senterpartiets Ordførerkandidater på Sør-Helgeland

Torhild Haugann                   

Samarbeidslista Vevelstad    


Ove Mortensen                     

Vega Sp


Hans Gunnar Holand

Sømna Sp


Dag Christer Brønmo

Bindal Sp                               


Eilif Trælnes

Brønnøy Sp

 

 

– Tingrettene trenger ikke sitte i samme bygg

– I 2019 trenger man ikke sitte i samme bygg for å ha et stort fagmiljø, sier stortingsrepresentant Jon Gunnes (V) om nedleggingstrusselen mot Alstahaug tingrett.

 KrF: – Kan bli uenige om domstoler

– Vi mener man må balansere distriktshensyn opp mot faglige hensyn i spørsmålet om domstoler i Norge.– Kampen for tingrettene er viktig

– Vi frykter for rettssikkerheten og ønsker en desentralisert struktur i domstolene, sier stortingspolitiker Jenny Klinge (Sp).

 

Ebbesen (H) mener det ser ut som om felles sorenskriver var et steg mot nedleggelse

Arbeiderpartiet på Stortinget mener regjeringen har hastverk med å legge ned tingretter.- Vil gjøre det vanskeligere for folk å bruke tingretten

Advokatene Tore Walle-Jensen og Linda Kristiansen hos Advokatfellesskapet Brønnøysund mener samling av tingrettene på Helgeland er unødvendig - og kan ikke se at det skulle være noen positive effekter av en slik strukturendring.

 

Brønnøy tingrett foreslås nedlagt

Sorenskriveren foreslår å legge ned tingrettene i Brønnøy og Alstahaug

Sorenskriver Rolf Selfors anbefaler at tingrettene på Helgeland samlokaliseres på Mo i Rana, i praksis nedleggelse av Alstahaug og Brønnøy tingrett.