Hvor var barnehage og skole?

Merethe Paulsen Blomstervik i Utdanningsforbundet savnet barnehage og skole som tema i debatten mellom ordførerkandidatene i Brønnøy.  Foto: Bård Pedersen

Debatt

I går var jeg til stede på politikerdebatten som ble holdt i messeteltet i Brønnøysund.  Innleide møteledere styrte debatten på en god og profesjonell måte og alle parti som stiller liste til kommunevalget var representerte i panelet. Veldig bra!

Det jeg og mange flere reagerte på var at oppvekst; barnehage og skole ikke var satt opp som tema i debatten. Vi står foran et lokalvalg, og at oppvekst som er den største sektoren i vår kommune ikke er tema i en slik stor og viktig debatt, er både skuffende og uforståelig.

Noen politikere i panelet prøvde å si noe om oppvekstområdet under temaet bolyst, men barnehage og skole hadde her fortjent en mye større plass.

Avslutningsvis var det satt av et knapt kvarter til at publikum i salen fikk stille spørsmål. Undertegnede benyttet seg av den muligheten, og stilte et spørsmål som omhandlet barnehage. Spørsmålet ble stilt til samtlige parti i panelet, men bare noe få parti (antakeligvis pga. tidsnød) fikk anledning til å svare.

Det er også skuffende at ikke lærerutdanningen og sykepleierutdanningen på Nesna og i Sandnessjøen var tema i debatten. Styret i Nord universitet har som vi alle vet, vedtatt at lærerutdanninga og sykepleierutdanninga på Nesna og i Sandnessjøen skal legges ned, og denne saken er det forståelig nok et voldsomt engasjement rundt og høyst aktuell. Jeg ønsket derfor å stille spørsmål (jeg ba om ordet på slutten av debatten, men fikk ikke anledning til å stille spørsmålet)til alle ordførerkandidatene om hva deres parti lokalt bidrar med for å få gjort om dette skandaløse vedtaket?  I et videointervju med Margunn Ebbesen på BAnett, kommer det fram at hun ikke vil gjøre noen ting, men er bekymret. Skuffende svar fra vår stortingsrepresentant fra Brønnøy og Helgeland, men dessverre ikke overraskende.  Jeg håper derfor at ordførerkandidatene fra regjeringspartiene vil svare på dette spørsmålet.

Styret i Utdanningsforbundet Brønnøy har nå sendt et åpent brev til Brønnøysunds avis med spørsmål til alle parti som stiller liste til kommune -og fylkestingsvalget. Her utfordres alle parti til å svare Utdanningsforbundet i avisa innen valgdagen 9. september. Godt valg!

Merethe Paulsen Blomstervik

Leder

Utdanningsforbundet BrønnøyKommentar

Men inni er vi like

Brønnøys ordførerkandidater er enige om mye. Før valget.

 


Valgdebatt under Torghattmessen

BAnett følger debatten fortløpende.