Feite ord – magert innhold

Kjære Sømna Senterparti, dette har deres representanter i fylkestinget og ikke minst deres fylkesråd og nestleder i fylkesrådet Svein Eggesvik vært med på og er ansvarlige for

Viktor Stein er leder for Rødt i Sømna.  Foto: Ina Sand Solli

Debatt

I leserinnlegg publisert i Brønnøysunds Avis (BA) 10. august stilte jeg følgende spørsmål til Sømna Senterparti: Hvilke garantier kan dere gi velgerne for at en stemme på Senterpartiets fylkestingsliste er en stemme for å beholde Sømna tannklinikk?

Bakgrunn for spørsmålet er Sps stemmegivning i fylkestinget i oktober i fjor, for nedlegging av klinikken, og at det nå – snart et år etterpå og foran et nytt fylkestingsvalg – fremdeles ikke er kommet et klart og forpliktende vedtak fra styret i Nordland Senterparti om at partiets representanter i det nye fylkestinget etter valget skal gi sin tilslutning til å omgjøre nedleggingsvedtaket.

I et forsøk på å besvare mitt spørsmål har leder i Sømna Senterparti Roy-Helge Dahle og medlem i styret for Senterungdommen i Sømna Marthe-Amalie Dahle et innlegg publisert i BAs utgivelse på nett (kommer forhåpentligvis også i papirutgaven). Innlegget har mange fine ord – en lang oppramsing av gode intensjoner og målsettinger – men mangler dessverre det viktigste, det etterlyste forpliktende vedtaket fra partiets fylkesstyre angående Sømna tannklinikk.

Dahle & Dahle viser til sitt fylkesprogram der det heter: – dagens tannklinikkstruktur skal opprettholdes og kortest mulig reisetid til tannklinikker skal vektlegges.

Hva menes med «dagens tannklinikkstruktur»? Det må påpekes at dagens vedtatte tannklinikkstruktur faktisk er den som fylkestingsflertallet stemte for i fjor og som innebærer at dørene til tannklinikken i Vik skal stenges 31. oktober.

Dahle & Dahle gir en noe amputert framstilling av kampen mot nedlegging av tannklinikken. Den startet nemlig ikke med Sømna Senterpartis underskriftskampanje i oktober i fjor. Allerede i oktober 2017 var Sømna Pensjonistforening på banen – sammen med mange andre rundt om i Nordland – og protesterte mot det første forslaget fra fylkesrådet om ny tannklinikkstruktur, noe som resulterte i at fylkesrådet både avsluttet planlagt høring og trakk forslaget. Gjennom en slu manøver trakk fylkesrådet i fjor sommer opp av hatten en noe omarbeidet versjon av forslaget og kjørte det i ekspressfart gjennom i fylkestinget – uten høringsrunde i kommunene. Nye protester, både mot innhold og saksbehandlingsmåte, hjalp ikke.

Kjære Sømna Senterparti, dette har deres representanter i fylkestinget og ikke minst deres fylkesråd og nestleder i fylkesrådet Svein Eggesvik vært med på og er ansvarlige for. Den samme Eggesvik topper Senterpartiets fylkesliste til årets valg. Synes dere at denne listetoppen fortjener velgernes tillit?

Det er prisverdig at Sømna Senterparti har protestert mot nedleggelsen av Sømna tannklinikk. Det skulle for øvrig bare mangle. Men så lenge lokalpartiet ikke får gjennomslag i sitt eget parti på fylket, er resultatet dessverre lik null.

Når så Sømna Senterparti med stor bravur og dristighet – noen vil kanskje kalle det dumdristig – går ut i media og annonserer «Senterpartiet vil slåss med nebb og klør for tannklinikken», så må det vel i anstendighetens navn presiseres at det ikke dreier seg om partiet i sin helhet, men om Sømna Senterparti og at både nebb og klør på de lokale slåsskjempene nødvendigvis må brukes innad i partiet. For øvrig har det lenge versert forlydender om knallharde oppgjør innad i fylkespartiet, lokal partileder Roy-Helge Dahle har sågar latt det skinne igjennom at «det er brukt ord som ikke egner seg på trykk». Det må man kalle en bragd. Men dessverre har saftige ord ennå ikke resultert i seier på fylket.

Samme kritiske spørsmål som Rødt har rettet til Senterpartiet, er det selvsagt like stor grunn til å rette til de øvrige partiene som i fylkestinget stemte for tannklinikknedleggelse: Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti. Ingen av disse partiene har imidlertid lovet velgerne at de vil kjempe med nebb og klør for å omgjøre sitt eget partis vedtak. Sømna Arbeiderparti ved dets ordfører Andrine Solli har riktignok ved flere anledninger truffet både fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) og fylkesråd for folkehelse Aase Refsnes der hun etter eget utsagn har fått god tid til å prate. Men hennes høflige innvendinger gjorde tydeligvis ikke sterkt nok inntrykk. Seinest i et møte ordfører Solli nylig hadde med de nevnte fylkesrådsmedlemmer og fylkestannhelsesjef Henrik Schmidt ble det – ifølge avisreportasje i BA – fra øverste ledelse i fylkeskommunen utvetydig uttrykt at deres bestemmelse om å legge ned Sømna tannklinikk står fast.

Det som bare må tilføyes, er følgende: Får det nye fylkestinget i høst nok medlemmer som stemmer for omgjøring av tannklinikkvedtaket fra i fjor, så kan verken Tomas Norvoll, Aase Refsnes eller Henrik Schmidt motsette seg det. Men skal det skje, må velgerne stemme på partiet de ubetinget kan stole på.

Viktor Stein

Leder for Rødt Sømna