Sømna Senterparti – en stemme til et desentralisert tannhelsetilbud

Leder i Senterungdommen Ada Arnstad besøkte Sømna i forbindelse med valgkampen tirsdag. Her er hun i samtale med partifellene Roy Helge Dahle, Marthe Amalie Dahle og Erlend Dahle på tannklinikken i kommunen som stenger dørene fra 31. oktober.  Foto: Hildegunn Nielsen

Debatt

Senterpartiet har som intensjon og mål å tilrettelegge en positiv samfunnsutvikling. Et levende folkestyre er dermed en forutsetning for folkets trivsel, samt at individet og menneskeverdet skal være sentralt i samfunnet. De sosiale, kulturelle og økonomiske tiltak fra samfunnets side må ta sikte på å skape vekstvilkår og trivsel for alle uavhengig av yrke eller bosted. Disse tiltakene består av tjenester nært folk – gode tjenester nært folk vil gi trygghet og forutsigbarhet i hverdagen.


 

De to siste årene har sømnafolket opplevd to viktige tjenester blitt nedlagt og truet. Politiet har blitt sentralisert, samtidig som en trygghet blant befolkningen har blitt redusert. Nå, knapt et år senere, trues tannhelsen vår – en trussel som påvirker både unge som eldre. Med andre ord blir nærvær sakte, men sikkert erstattet med fravær. Selv om politireformen beklageligvis har gått sin gang, betyr ikke dette at vi har gitt opp kampen om tannklinikken.


Senterpartiet vil kjempe med nebb og klør for tannklinikken

Sømna tannklinikk har ikke lenger fast tannlege og kontoret stenger 31. oktober. Det vil ikke Sp finne seg i.

 

Startskuddet for protestene mot nedleggelsene startet med underskriftskampanjen Sømna Senterparti satte i gang for å bevare tilbudet – en underskriftskampanje som endte med over 1.100 underskrifter og som dessuten fungerte som en invitasjon til et tverrpolitisk samarbeid mellom Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Rødt. Sømna Senterparti finner det derfor snodig at leder for Rødt Sømna, Viktor Stein, enda tviler på vår kraft til å motarbeide vedtaket. Som Stein skriver i sitt leserinnlegg, «[…] må det derfor sies at det hjelper lite å tro […]» -og det er derfor vi har valgt å handle fremfor å tro med tanke på hva Sømna Senterparti faktisk har gjort. Innbyggerinitiativet som ble sendt til fylkeskommunen ble tross alt undertegnet lokallagsleder i Sømna Senterparti, noe også klagen til departementet ble da fylkesordfører avviste innbyggerinitiativet. Med andre ord, selv om kampen for å bevare tjenester nært folk ikke har gjenspeilet seg på fylkesnivå denne omgangen, vil ikke dette si at vi på lokalt nivå vil kjempe mindre – faktisk, har det bare motivert lokallaget til å stå på enda mer.

Takket være innspill fra nettopp Sømna Senterparti har vi programfestet bevaring av tannhelsen i fylkesprogrammet: «dagens tannklinikkstruktur skal opprettholdes og kortest mulig reisetid til tannklinikker skal vektlegges […]» - samtidig har vi i vårt eget program: «styrke og opprettholde tannlegetilbudet». Det blir derfor feil å si at en stemme til Senterpartiet ikke er en stemme til å reversere vedtaket gjort i fylkestinget. Nei, tvert imot – en stemme til Senterpartiet er en stemme til å bevare og styrke tannhelsetilbudet i kommunen. En stemme til Senterpartiet på fylkestinget er en stemme til å rette opp den famøse feilen som nedleggelsen av Sømna tannklinikk var.

Sømna Senterparti er positiv og optimistisk til at vi vil klare å snu denne saken. Vi har tro på et lokalt tannhelsetilbud med et samfunnsøkonomisk perspektiv hvor foreldre ikke trenger ta en hel dag fri for å frakte barna sine til Brønnøysund for en tannsjekk på 5 minutter. Vi har tro på et lokalt helsetilbud hvor en tannlegetime ikke blir en belastning for de eldre, men heller lett tilgjengelig slik at de får den tjenesten som er lovpålagt. Vi har tro på et lokalt tannhelsetilbud som vil bidra til å gjøre kommunen mer attraktiv å flytte til, og vi har tro på et lokalt tannhelsetilbud som kan bidra til flere arbeidsplasser.

Sømna Senterparti er glad for at det i år er seks lister i kommunevalget. Engasjement er veldig bra, og derfor håper vi at fremtidig debatt i valgkampen kan foregå ansikt til ansikt, og ikke over Facebook med hersketeknikker eller andre ufinheter. Det er tross alt politikken vi går til valg på, ikke ved å snakke ned de andre partiene. Godt valg!Marthe-Amalie Dahle, 7. kandidat Sømna Senterparti

Roy-Helge Dahle, 3. kandidat og partileder Sømna Senterparti