Debatt

Sammen skaper vi mer!

Veien ut til Torghatten er smal og det skjer uhell med bobiler hver sommer. Dette bildet av en tysk bobilturist ble tatt i sommer. Brønnøy Ap mener veien bør opprustes.  Foto: Simon Aldra

Debatt

Brønnøy kommune er senterkommune og bør derfor ha en vekstkraft som bidrar til utvikling av hele regionen Sør-Helgeland. Det som er godt for Vega, Vevelstad, Sømna og Bindal, er også godt for Brønnøy VS. Brønnøy Arbeiderparti vil satse på økt regionalt næringssamarbeid mellom kommunene som kan styrke hele regionen som besøkssted, bosted og arbeidssted. Spesielt er dette viktig for å rekruttere ny kompetanse og for å få ungdommer til å flytte tilbake etter endt utdanning.

Næringssamarbeidet kan være innenfor fiskeri og havbruk, landbruk/skogbruk, reiseliv, industri og næringsrettet kompetanseutvikling. Digitalisering og robotisering vil bety at arbeidsplasser vi har i dag vil forsvinner, mens andre type arbeidsplasser vil komme til. Vi vil arbeid for å gjøre næringslivet i stand til å takle denne omstillingen. Kobling mellom industrien og teknologimiljøene og utdanningsinstitusjonene våre må styrkes. Framtidas arbeidsplasser handler blant annet om alt det vi ikke vet noe om enda.

Brønnøy Arbeiderparti vil satse på næringsutvikling og bidra til verdiskaping og nye  arbeidsplasser Gjennom det skapes gode lokalsamfunn og nærmiljø i hele kommunen. «Å være næringsvennlig» er ikke å si «ja til alt», men:

Å ha kunnskap om og forståelse for næringslivets behov

Å legge til rette slik at næringslivet kan utvikle seg jfr. behov og potensial

Å ha et godt samarbeid med næringslivet

Brønnøy kommune skal ha en førstelinjetjeneste som samhandler med næringslivet. Gründere skal få hjelp til å utvikle og iverksette sin idé og bedriftsledere skal få hjelp til å videreutvikle sin bedrift.

God næringspolitikk handler også om samferdsel. Kommunikasjoner som frakter varer og tjenester frem til kundene er nødvendig for en vellykket verdiskaping. Noen av de tiltakene som Brønnøy Arbeiderparti anser som særlig viktig er at Brønnøy lufthavn sikres fremtidig utvikling, Tosentunnelen rustes opp til moderne og sikker standard, Tosenveien opprustes og reduksjon i reisetid mellom Brønnøysund og Sandnessjøen. I tillegg bør både Riksvei 17 sørover mellom Årsandøy og Foldereid og veien til Torghatten opprustes.


Siv Aglen, ordførerkandidat for Brønnøy Arbeiderparti

Magnar Solbakk, varaordførerkandidat for Brønnøy Arbeiderparti

Torleif Sandøy, 6. kandidat Brønnøy Arbeiderparti

Jan Richard Nøstvik, 12. kandidat Brønnøy Arbeiderparti