Debatt

Torghatten og samer

  Foto: Matti Riesto

Debatt

Samer og reindrift har det vært mye av på Torget og Sauren. Det er mulig at jeg har fått feil opplysninger, men den siste med rein her, tror jeg, var Arne Appfjell og det var i 1949. På et tidspunkt ble øyene på Sør-Helgeland tatt ut av reinbeitelandet. Dette faktumet blir glatt oversett i presentasjonen av Torghatten.

Ser at man ønsker mere tilrettelegging av området. Første trinn i å ødelegge naturen, eller et kulturminne, er rett og slett å tilrettelegge for masseturisme. Neste trinn er å overse det faktumet at Norge er grunnlagt på territoriet til to folk. På meg virker det som om man overhodet ikke vil akseptere dette innlysende faktum. Er sikker på at man vil finne kulturminner etter både nordmenn og samer. Noe annet ville være rart. Er området undersøkt av fagfolk?

Torghatten er et stort samisk kulturminne. Nå er det vel noen som mener at det har rablet totalt for undertegnede? Jeg fant noe viktig i en av Just Qvigstad sine bøker!

Sitat:

Kildeskrifter til den lappiske Mythologi

Ved

J.Qvigstad

Det kgl. Norske videnskapers selskaps skrifter 1903. nr. 1.

På side 43 i denne bok er det nevnt noen av sørsamenes hellige fjell. Det som er svært interessant er at her dukker Heilhornet, Torghatten og Alstadhaugs tinder opp som sørsamiske hellige fjell. J.Qvigstad kunne neppe fantasere opp dette, han må ha fått opplysningene fra noen. Dermed vil jeg si at Torghatten som et sørsamisk hellig fjell er dokumentert. Nå er det sikkert noen som er totalt uenig i dette og ikke vil godta faktum!

Hvis man ikke har med dette i søknader og presentasjoner av Torghatten kan det, etter mitt syn, ikke bety annet enn at man ikke vil at det samiske aspektet blir synlig! Fornorskingen fortsetter!

Jeg har hatt et lignende innlegg om Torghatten som et hellig fjell. Responsen var tilnærmet lik null og det forbauser meg!

Heelsegh

Kjell E. Nicolaisen

SiebneMente Torghatten er hellig samisk fjell, men det har ikke Sametinget hørt om

Fortidsminneforeningen er kritisk til Nasjonale turistveger og mener Vegvesenet ødelegger landskaper og kulturminner.