Ka ska vi lev av?

Tore Tveråmo er Brønnøy Høyres ordførerkandidat.  Foto: Brønnøy Høyre

Debatt

Du har kanskje sett Daniel Bjarmann-Simonsen sin tale til landsmøtet der temaet er næringsutvikling. Han peker på det grønne skiftet som en viktig rammefaktor. Mer automatisering og digitalisering trekker også i retning av enn annen type næringsutvikling enn før.

Brønnøy er ikke noe unntak. Vi trenger mer næringsliv og flere jobber.  Og vi trenger flere innbyggere som har den nødvendige kompetansen.

Kommunen skal ikke drive næringsvirksomhet selv, men derimot legge til rette for at næringslivet kan vokse og gro. Det er flere faktorer som avgjør hvor næringsvennlig en kommune er.

Ett enkelt og billig grep politikere og administrasjonen kan gjøre, er at Brønnøy legger seg i selene for å være en ja-kommune.

Høyre skal være en aktiv og positiv medspiller for næringsliv og gründere, slik at større verdier kan skapes.  Vi må gjøre vårt beste for å skape en holdning til innbyggere og næringsliv der «vi vil at du skal lykkes».

I Høyre er vi nemlig sikre på at rekkefølgen er motsatt av hva enkelte tror; verdiene må skapes før de kan fordeles.  Gjennom økt sysselsetting og verdiskaping skapes det større verdier til fordeling.

Enig?    

Tore Tveråmo,                                                              

Ordførerkandidat for Høyre

Rune Moe

Partileder og 9. kandidat på kommunevalglista