Konkurrenter og samarbeidspartnere - til det beste for barna

Debatten går om framtiden til barnehagene i Brønøy når barnekullene blir mindre. Her er private og kommunale brnehager samlet i anledning barnehagenes kulturuke tidligere denne måneden.  Foto: Matti Riesto

Det er kanskje ikke plass for alle barnehagene i Brønnøy fremover med så lavt fødselstall, men rammevilkårene for å drive må være rettferdige og like

Debatt

Private eller kommunale barnehager - eller et mangfold med både og? Hvilke barnehager skal få bestå? Hvem skal bestemme hvem som eventuelt skal legges ned?

Barnetun barnehage er stridens tema i dag.

Vi synes det er trist å se den behandlingen Barnetun får. Barnehagen har bestått i 30 år, og er den barnehagen flest foreldre vil ha barna sine i. Det bør vi og politikerne ha respekt for.

Vi har sett den siste tiden at det ønskes å verne om kommunale arbeidsplasser. Hva med arbeidsplasser i private barnehager, som heller ikke har noe mulighet for omplassering?

Barnetun er en konkurrent til oss, på lik linje med de kommunale barnehagene, kanskje enda mer på grunn av dens popularitet. Det skal være foreldrenes valg hvilken barnehage de vil ha barna sine i. Det er kommunens uttalte politikk, og det er utgangspunkt for hovedopptaket hvert år.

Det vil si at neste år kan det være en av våre barnehager som må redusere eller legge ned hvis vi ikke leverer det tilbudet foreldre vil ha.

Det er kanskje ikke plass for alle barnehagene i Brønnøy fremover med så lavt fødselstall, men rammevilkårene for å drive må være rettferdige og like. Kommunen betaler kun for plasser i bruk hos de private. Så eventuell overkapasitet i forhold til både areal og personal er en risiko den enkelte barnehage selv tar.

Kommunen har sagt opp leiekontrakt med Barnetun, en kontrakt de har hatt i 30 år. Barnetun står husløse, og det er ikke lett å finne ny egnet tomt, og bygge i løpet av et år.  Da er det å «sparke føttene» under Barnetun og ikke skulle la barnehagen leie eller kjøpe et tomt barnehagebygg. Og i tillegg true med å ta fra dem godkjenningen de har hatt i 30 år.

Retten til å begrense barnehageutbygging skal ikke brukes til å legge ned gamle barnehager som bare trenger nye lokaliteter. Den skal brukes til å begrense nybygging når kapasiteten er stor nok.

Vi ønsker oss Barnetun som en fortsatt konkurrent og samarbeidspart. Så vi ber kommunens politikere gjøre valg som gjør at Barnetun barnehage får bestå, et viktig bidrag i kommunens mangfold av kvalitativt gode barnehager, både kommunale og private.

Vi håper vi kommer dit en dag at like rammevilkår er på plass og legger grunnlaget for et godt samarbeid på tvers av eierskap, til beste for alle barn i Brønnøysund.

Vigdis Torgvær, Nina Reitan, Morten Horn, Linda Skeide og Siri Møller

På vegne av ansatte i og eiere av Fjellsøya barnehage, Sylteren barnehage, Kløvermarka barnehage og Soltun barnehage 

Ordfører mener at Barnetun feilinformerer om regelverk

Johnny Hanssen reagerer på formuleringer i leserinnlegg.