Brønnøy Venstre går for ett sykehus

Sandnessjøen ligger de facto på ei øy. Med ferje i sør og bru i nord

Debatt

Siden Helgelandssykehuset lanserte sin modell med ett stort sykehus sentralt plassert, har debatten rast over hele Helgeland.

Brønnøy kommunestyre signaliserte lenge før lanseringen at det ikke er aktuelt med ett stort sykehus i vår region. Rett og slett fordi vår avstand til resten av Helgeland ikke taler for å legge sykehuset her.

Det er følgelig like logisk for oss at sykehuset heller ikke plasseres helt i andre enden av det området det er ment å dekke.

Men vi forventer at Helgelandssykehuset gjennomfører planene med et Distriktsmedisinsk Senter (DMS) i Brønnøysund, uansett hvor det store sykehuset måtte bli plassert. DMS vil være et viktig og riktig skritt for å påvirke veksten i regionen og for å gi fart i tilflytting og bolyst.

Men det er også viktig at vi bevarer vårt akuttmedisinske tilbud med ambulansehelikopteret stasjonert på helikopterbasen i Brønnøysund.

Denne viktige akuttmedisinske funksjonen må ikke glemmes i debatten om sykehus.

Når Brønnøy Venstre støtter Helgelandssykehusets plan om ett stort sykehus er det fordi det vil gi oss det beste helsetilbudet ca 80.000 mennesker i regionen kan få.

Å utrede to sykehus vil være å kjøpe seg kostbar tid. De færreste tror at det er fornuftstanker bak modellen med to sykehus, men heller et påfunn i lokaliseringsdebatten og kamp om arbeidsplasser. Som igjen vil ende med to halvgode sykehus.

Pasientfokus

En rød tråd i debatten er mangelen på pasientfokus. Den virker helt tapt av syne i all argumentasjonen om rekruttering, akser og folketetthet. Innbyggerne er opptatt av nærhet til sykehuset. I nærhet, ligger også trygghet.

Reisevei for de som skal oppsøke sykehuset er ikke akkurat det som kommer først i debattene.

Brønnøy Venstre vil primært ha ett nytt sykehus lokalisert sør for Korgfjellet. Dette sykehuset må ligge i nærhet til en av byene Mosjøen eller Sandnessjøen.

Som et alternativ kan vurderes ett stort akuttsykehus i Mosjøen/Sandnessjøen og et lokalsykehus i Mo i Rana.

I valget mellom Mosjøen og Sandnessjøen kommer spørsmålet om regularitet.

Sandnessjøen ligger de facto på ei øy. Med ferje i sør og bru i nord, som av og til må stenges når været tilsier det.

Mens Mosjøen har kortest reisetid for den landfaste delen av Sør-Helgeland.

Veien til Mosjøen har også bedre regularitet enn Fv17 til Sandnessjøen. Rent reisemessig er derfor Mosjøen et hestehode foran Sandnessjøen. Likevel er Sandnessjøen et bedre alternativ for de som bor langs kysten. At et sykehus på Mo i Rana er det dårligste alternativet for Sør-Helgeland i diskusjonen om reisetid, hersker det liten tvil om.

Reisevei

Dersom vi skal allerede nå peke på Sandnessjøen som vårt framtidige akuttsykehus, bør det være en gylden anledning for å ta opp igjen forslaget fra 2013 om direkte ferjeforbindelse mellom Horn og Tjøtta. Det må tillegg være fornuftig å se på daglige hurtigbåtruter mellom Brønnøysund og Sandnessjøen.

I 2013 var argumentet for direkteferje at man skulle kutte i reisetiden med minst én time mellom basebyene Brønnøysund og Sandnesjøen.

I dag kan man i tillegg argumentere for kortere reisetid til sykehuset. Noe som igjen vil forsterke seg betydelig dersom ett stort sykehus på Helgeland plasseres i Sandnessjøen.

Men veiforbindelsen til et sykehus i Mosjøen, har den enkleste veien å utbedre, nemlig Tosenveien. Uansett vil hvert minutt en veiutbygging korter inn på Tosenveien, korte inn reisetiden mellom Brønnøysund og det nye sykehuset hvor enn det blir etablert.


Stig Arve Høyvik

Ordførerkandidat Brønnøy Venstre


Liv Astrid Bang

2. kandidat Brønnøy Venstre