Misforståelser om barnehage

Thomas Bjørkan er prosjektleder for Nye Barnetun 2020.  Foto: Simon Aldra

Debatt

15. mai hadde Fagforbundet i Brønnøy et debatt-innlegg på banett om "Barnehagenes framtid i Brønnøy". De mener blant annet at de private barnehagene er "overtallige" i Brønnøy kommune. Vi i Barnetun barnehage føler at vi må kommentere dette innlegget og oppklare noen misforståelser.

Det virker som at Fagforbundet mener Brønnøy kommune ikke bør selge eller leie ut barnehagelokalet på Flaggstanghaugen til Barnetun, fordi det truer de kommunale barnehagene. Vi kan forsikre Fagforbundet om at Barnetun vil fortsette driften, enten det blir på Flaggstanghaugen eller et av de andre alternativene vi har vurdert. Når en barnehage flytter skal kommunen godkjenne de nye lokalene. Kommunen kan også avslå et ønske fra en barnehage om å øke sin kapasitet. Men hvis vi ikke får til en avtale med kommunen vil vi drive videre med den kapasiteten vi allerede har fått innvilget, i et lokale som selvsagt skal oppfylle de formelle kravene til barnehager. Siden foreldrene så langt ser ut til å foretrekke de private barnehagene, vil dette (dessverre) kunne bety at de kommunale barnehagene må bygges ned videre. Her er det markedet som rår, og for kommunen må svaret på denne situasjonen være å få til en bedre drift av de kommunale barnehagene, ikke å bruke sin innflytelse til å gjøre det vanskelig å drive privat barnehage. 

Som foreldreeid barnehage har vi imidlertid ikke noe ønske om å vokse oss så store som mulig, eller å konkurrere ut andre aktører. Vi har også stor respekt for de ansatte i kommunale barnehager og det gode arbeidet de gjør. Vi ønsker derfor en positiv dialog med Brønnøy kommune, når vi nå er i den uheldige situasjonen at barnetallene går nedover. Forhåpentligvis kan vi komme til en enighet - både i forhold til at kommunen har et ledig barnehagelokale som det kan være aktuelt for Barnetun å ta over, og med tanke på videre kapasitetsutvikling i barnehagene i Brønnøy.

Thomas Bjørkan

På vegne av Barnetun barnehage