Øk grunnbemanningen

Marianne Nielsen står på Rødt-lista i Brønnøy.  Foto: Bård Pedersen

Debatt

Rødt Brønnøy går inn for å øke grunnbemanningen innafor pleie/omsorg og oppvekst. 

Etter nok en gang å ha blitt forespeila en kommune i økonomisk krise, med krav om store nedskjæringer innafor pleie /omsorg og oppvekst, kom nyheten om et stort overskudd for 2018 tilsynelatende som lyn fra klar himmel for administrasjon og politikere. 

Vi har visstnok penger på bok, ikke mindre enn 50 mill.

Ansatte i de forskjellige virksomhetsområder har følt stor usikkerhet, samtidig som mange har altfor stor arbeidsbyrde. 

Rødt Brønnøy vil arbeide for at ansatte skal slippe å føle denne usikkerheten og avmakten. 

Ved å øke grunnbemanningen, vil det være rom for mindre innleie ved sykdom, og budsjettene vil være mer realistiske og i samsvar med behovet. 

Vi godtar ikke at myke verdier, barn/unge og eldre, skal være salderingspost hver gang det ser ut til at kommunen har økonomiske utfordringer.

Marianne Nielsen 

2.kandidat Rødt Brønnøy