Kommentar til Rødts førstekandidat i Sømna

Roy Helge Dahle kommenterer uttalelser fra helgens Rødt-landsmøte. 

Debatt

Rødt sin førstekandidat i Sømna kommer med en kommentar om tannhelsesaken på BAnett 10.5.2019.

Der sier hun "til og med Sp stemte for å legge ned tannklinikken vår i Sømna". Det stemmer dessverre at Senterpartiet gjorde det, og det har Sømna Sp signalisert meget kraftig at det var en elendig avgjørelse av Senterpartiets fylkestingsgruppe. Saken om tannhelsestrukturen i Nordland har vært en svært elendig gjennomføring av fylkesrådet, Sømna Sp mener saksframlegget til fylkestinget var altfor dårlig utredet, tallene som ble brukt er ikke reelle tall men fremskrevne tall, kommunene som ble berørt ble etter vår mening ikke hørt på en saklig og god måte før behandlingen i fylkestinget.

Når det er sagt så legger jeg merke til at det er Senterpartiet med sin ene stemme i fylkesrådet som hun angriper, det er ikke noe kritikk mot storebror til Rødt, Arbeiderpartiet som har flertallet i rådet og utgjør flertallet i samarbeidskoalisjonen i fylkestinget. Når vi vet at det var Arbeiderpartiet som kjørte hardt på å legge ned tannlegekontoret i Sømna så undres jeg over hvorfor kommer ikke Rødt med kritikk mot Ap? Sømna Senterparti har ikke gitt opp kampen om tannlegekontoret vårt, vi har bedt ordfører i Sømna Andrine Solli Oppegaard legge frem en sak om konsekvensene for innbyggerne i Sømna, samt hva det vil koste Sømna kommune hvis tannklinikken blir stengt. Dette regner jeg med blir lagt frem på kommunestyrets møte i juni. Det er fylkestingsvalg til høsten, skal vi berge tannlegeklinikken i Sømna så trenger vi et sterkt Senterparti på fylkestinget etter valget, det går ikke å bli overkjørt av Arbeiderpartiet som har vist seg å være distriktsfiendtlig, det er Senterpartiet som jobber for at vi skal beholde tjenestene der folk bor!

Sømna 11.5.2019

Roy Helge Dahle

Sømna Senterparti