Skal sikre en trygg og god ambulanseflytjeneste

Debatt

Babcock Scandinavian AirAmbulance har fraktet pasienter med fly og helikopter i Norden siden 2001. Fra 1. juli skal vi overta driften av ambulanseflyene i Norge. Vi har stor respekt for det som bygget opp til nå, og skal videreføre og videreutvikle tjenesten i nært samarbeid med helsepersonell og helsemyndigheter.

De nye propellflyene av typen B 250 vi setter inn i tjenesten fra 1. juli, er en litt mer moderne variant av flytypen som benyttes i dag, og som pilotene og flysykepleierne i tjenesten har mange års erfaring med. Når man skal bytte til en nyere modell kreves det at man får relevant trening. Babcock har derfor utarbeidet et opplegg for trening som er i tråd med fabrikkens anbefalinger og regelverket som gjelder for luftfarten. Luftfartstilsynet har godkjent treningsopplegget, og har i tillegg vært på inspeksjon under treningen.

Treningen startet 11. februar, og til sammen 22 piloter har gjennomført så langt. 28. mars informerte pilotenes fagforening (LTF) om at de stanset sin deltakelse på den videre planlagte treningsaktiviteten, fordi de mente den var mangelfull. Vi tok tak i dette umiddelbart sammen med pilotene. Vi er svært glade for at vi nå sammen med LTF ble enige om justeringer innenfor det allerede godkjente treningsopplegget, og at pilotene vendte tilbake til trening 15. april.

BSAA har besluttet å bygge en ny hangar i Tromsø for å gjennomføre hovedvedlikeholdet av flyene der. Den nye hangaren skal også sikre at pasienter kan overføres fra fly til ambulansebil under tak. Denne forventes å stå ferdig i 2020. Frem til da vil vi foreta hovedvedlikeholdet hos myndighetsgodkjente flyverksteder. Det daglige vedlikeholdet ute på basene vil bli ivaretatt av Babcocks egne teknikere i samarbeid med Air Service. Dette er teknikere med god erfaring med å vedlikeholde våre fly.

Vi er stolte og ydmyke over å skulle overta og videreutvikle en samfunnskritisk tjeneste som så mange pasienter, spesielt i Nord-Norge, er helt avhengig av. Med de planene vi har frem til overtakelse, er vi klar til å overta tjenesten på en sikker og god måte 1. juli.

Marius Hansen, daglig leder

Hans Skog-Andersen, ansvarlig for flyoperajoner i Norge

Babcock Scandinavian AirAmbulance
Ambulanse-jet kan lande på Stokka og Brønnøy

Det nye ambulanse-jetflyet kan operere på 1.199 meter lange rullebaner.

 

Brudd i forhandlingene mellom Bacock og ambulanseflyteknikere

Selskapet som skal overta ambulanseflyene i sommer forhandler i stedet direkte med enkeltansatte på basene.

 

Synnøve går ned 120.000 kroner i lønn med Babcock

– I utgangspunktet jobber jeg ikke for et selskap. Det er pasientene og tjenesten som er drivkraften min.

 

96 av 98 piloter har sagt ja til Babcock

Om ett år skal Babcock Scandinavian AirAmbulance ta over ambulanseflytjenesten. Nå er det klart at samtlige piloter blir med videre, med unntak av to som går av med pensjon.

 

Norsk Flygerforbund og Babcock enige om lønnsavtale

Flygerforbundet håper dette kan bidra til å løse luftambulanse-krisen.

 

Babcock tilbyr 91 Lufttransport-piloter fast jobb

Selskapet skal ha sendt jobbtilbud.

 

Svensker vant anbudet, luftambulansen får nye fly

Luftambulansetjenesten i Norge får fra 2019 helt nye fly.