Parkinsondagen 11. april

Debatt

Egentlig ingen grunn til å feire, men en gylden anledning til å stoppe opp og reflektere et øyeblikk.

Det var den engelske legen James Parkinson som beskrev nervesykdommen, og dermed ga den navn i 1817. Bildet av en eldre krokete og skjelvende mann dukker opp på netthinnen for de fleste når de hører Parkinson nevnt. Sykdommen oppdages nå hos stadig yngre personer av begge kjønn. 

«Parkinsons sykdom er en sykdom som blant annet påvirker kroppens evne til å bevege seg. Den er karakterisert ved minst to av tre hovedsymptomer. Disse er redusert evne til å gjøre viljestyrte bevegelser, en spesiell form for muskelstivhet, og skjelving, som typisk er mest uttalt når  kroppen er i hvile. Symptomene skyldes først og fremst en nedsatt mengde dopamin i hjernen, og symptomene bedres blant annet ved at man gir medikamenter som øker dopamininnholdet i hjernen.» (SNL) Sykdomsbildet og progresjonen er veldig individuell.

Helgeland Parkinsonforening har i dag vel 80 medlemmer, der ca. halvparten har diagnosen, og resten er pårørende og støttemedlemmer. På landsbasis er det ca. 8000 med diagnosen.

Det forskes stadig på årsaker, og behandling over hele verden, og både inngrep i hjernen og stamcellebehandling er aktuelt - alle håper på gjennombrudd i sin levetid.

Imens denne forskningen pågår lever vi livene våre så godt vi evner. På denne dagen benytter vi anledningen til å takke de som hjelper oss til å holde oss i gang og til å holde ut: helsepersonell med nevrologene i spissen, fysioterapeuter, leger, logopeder (der de finnes) treningssteder, trenere og frivillige, Norges Parkinson Forbund, slekt, venner, og spesielt våre nærmeste pårørende, som også stadig presenteres for nye utfordringer. Tusen takk til dere alle!

Stein Ivar Mortensen

Leder i Helgeland Parkinson Forening.