Oppdrett og folkeforføring

Jon Suul 

Debatt

Det ble nylig invitert til infomøte på Vega Havhotell, et folkemøte med Vega Sjøfarm AS og Nova Sea AS. Undertegnede fikk til sin store overraskelse egen invitasjon «som interessegruppe». Det var en interessant tilnærming. En blir jo med en gang ganske skeptisk til invitasjoner fra ikke uhildende næringsaktører, og en spør seg hvilke informasjonsrådgivere som har vært kjøpt inn som konsulenter i folkeforføringens navn. At næringsaktører har funnet ut at folkemøter kan være en god måte å selge inn sine egne sannheter på er en kjent og gammel metode mange plasser. Fine rammer med veltalende personer som forteller en om alle de gode ting og hvor ufarlig det er det selskapene driver med. Og de vil jo som snille gutter kunne være åpne for å justere på praktiske forhold for å tekkes folket uten at det influerer stort på driften.

Her skulle det gis generell informasjon om Vega Sjøfarm, Nova Sea AS og lakseoppdrett, om sertifisering, om medikamentbehandling og planlegging av refortøying for lokalitetene Igerøy (utenfor verdensarven) og Skogsholmen (innenfor verdensarven ved en inkurie som for lengst burde vært oppgjort). Mange var til stede, og det var sikkert de som synes det var gjevt å høre på. Andre syntes nok ikke det av ulike grunner, det er ikke alltid veltalenhet fører til forføring. Dessverre var undertegnede på reise og fikk derved ikke selv anledning til å oppleve seansen. Men etter møtet kom det nok en henvendelse i posten fra et selskap i Kristiansund som kaller seg DNV.GL Business Assurance med overskriften: ASC Salmon Standard (Standard for bærekraftig oppdrett)! Sendt til «Kjære interessenter». Det var vel litt å ta i når det gjelder undertegnede.

Bærekraftsbegrepet stammer fra Brundtlandskommisjonens (FNs kommisjon for miljø og utvikling 1989, som Gro Harlem Brundtland ledet) tid og er å knytte til miljøeffekter og ressursregnskap. Et ressursregnskap som går i null eller pluss med hensyn til miljøeffekter er bærekraftig. Oppdrettsnæringen er langt fra den slags ressursregnskap og har omdefinert bærekraftsbegrepet i sitt bilde. Den opplyste leser vil selv kunne forstå grunnene til det.

Riksrevisjonen konstaterte for øvrig allerede i 2011 at veksten i oppdrettsnæringen ikke var miljøtilpasset, sitat: «Riksrevisjonen er av den oppfatning at de miljømessige utfordringene i havbruksnæringen er blitt så vidt omfattende at næringen ikke kan sies å ha hatt en tilstrekkelig miljøtilpasset vekst, slik Stortinget har forutsatt». (Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen, Dokument 3:9 (2011-2012). Overlevert Stortinget 06.03.2012)

Brevet er et brev der selskapet DNV.GL vil informere mulige interessenter knyttet til lokalitetene Igerøy og Skogsholmen, der en «revisjon» skal foregå i uke 13 og 15. De sier at relevante opplysninger (fra interessenter) kan sendes til en Jan Petter Kosmo, lead auditor, Food sector, hvem nå det måtte være. En kan lese det slik at de ønsker et slags samarbeid eller heller avvæpnende kontakt med kritikere og gamle aktivister. Hva vil de oppnå med det? Kanskje kan det i beste fall virke som et skinndemokrati, men i verste fall er det jo et forsøk på rent bondefangeri. Hva (hvem sine) slags spilleregler er dette?

Denne saksbehandling virker høyst merkverdig på en gammel statsbyråkrat. Skulle undertegnede (på egne eller andres vegne) sende sine generelle og/eller spesifikke merknader, faglige og/eller allmennpolitiske, til et innhyret Assurance-selskap i en slik sak? Nei, det naturlige ville vel være for alle interessenter å sende slike merknader til det offentlige statsorgan som har forvaltningsansvaret for lovverket og/eller det statsorgan som har ansvaret for miljøeffektene.

Vega 18.2 2019

Jon SuulVegværingene ville vite mer om oppdrett

Om lag 50 personer var til stede under Nova Sea og Vega Sjøfarms folkemøte.Folkemøte om oppdrett på Forvik

Nova Sea vil informere om den planlagte utvidelsen av oppdrettsanlegget på Kalvhylla.

 

Oppdretterne inviterer til folkemøte om oppdrett på Vega

Nova Sea og Vega Sjøfarm vil informere om lakseoppdrett i et åpent møte.