Debatt: Alvorlig talt redaktør Hofstad!

Blant delegasjonen fra Vefsn til ordførermøtet var MON-leder Espen Isaksen. Her fotografert under presentasjonen av ressursgruppas rapport og anbefaling 4. desember.  Foto: Simon Aldra

Debatt

Redaktør, Morten Hofstad i Helgelands Blad skriver i sin leder 7.januar følgende om ordførermøte som ble avholdt i Brønnøysund 3.januar der 12 kommuner ble enig om å skrive et felles høringssvar:
«Før seansen satt Vefsn delegasjonen på et eget møte sammen med Brønnøy-ordføreren og Paul Birger Torgnes. Seansen sluttet med «enighet» om å ikke si noe om lokalisering, utover at «ett sykehus må ligge sør for Korgfjellet».


Brønnøyordføreren tordner mot redaktør og melder ham til PFU

– Jeg bygger på faktum over år i denne prosessen, jeg vet nøyaktig hva som foregår, sier HB-redaktør Hofstad.

 

Hvem kilden din er Hofstad vites ikke, og det er også uinteressant. Det som er viktig for oss er å forklare at ditt forsøk på splitt og hersk er ganske alvorlig, og konspirasjonsteorien din er det reneste oppspinn.  

Vefsn delegasjonen (undertegnende) ankom rådhuset i Brønnøysund ca kl.10.40. Ordførermøtet skulle starte kl. 11.00, og vi ble fortalt at ordførermøtet skulle avholdes i formannskapssalen. Vi var tydeligvis først ute av kommunene, og gikk inn i formannskapssalen for å finne plasser. I formannskapssalen traff vi bl.a. på Ordfører Hanssen og Torgnes. Hva de diskuterte er for oss fullstendig irrelevant.

Etter en kort og uformell prat konstaterte Hanssen at formannskapssalen ble for liten for Ordførermøtet og spurte om Vefsn delegasjonen kunne ta med kaffen som var satt frem til et større møterom. Når vi gikk ut av formannskapssalen med kaffekannene under armen ca. kl. 10.50 var resten av deltagerne til møtet begynt å ankomme rådhuset.

Slik er altså historien Hofstad! Hva som er din agenda med din leder er for oss vanskelig å forstå.  Det er alvorlig av deg å slenge frem slike konspirasjonsteorier. Alvorlighetsgraden blir ikke mindre når ingen av oss har fått en henvendelse fra deg med spørsmål om dette i forkant.  

Helgelands Blad har gode journalister som skriver daglig gode og interessante saker som omhandler sykehus og også andre ting. Nå en slik leder med et slikt innhold publiseres må vi spørre oss hvor seriøst vi skal håndtere din avis fremover.

Hilsen

Rune Krutå, leder Vefsn Ap
Jørn Clausen, leder Vefsn Høyre
Espen Isaksen, Mosjøen og omegn næringsselskap