Støtte til resursgruppens anbefaling

Ressursgruppa la fram sin anbefaling 3. desember, og de anbefalte at Helgeland får ett sykehus - i Mo i Rana.  Foto: Simon Aldra

Debatt

Vi var mange som fulgte nøye med, da resursgruppen like før jul la fram sin anbefaling om den fremtidige sykehusstrukturen på Helgeland. Det var svært interessant å følge presentasjonen gruppa la fram og man lærte mye. Man forstår at det er et stort stykke arbeide som er lagt ned og gruppa berører flere viktige områder i sin rapport. 

Jeg tror det er viktig å ha respekt for det arbeidet den eksterne gruppa har gjort. Den er valgt svært nøye ut av Sykehusbygg og inneholder kompetanse på ypperste nivå. 

Ressursgruppen er likevel tydelige på at anbefalingen ikke er 100 prosent perfekt for alle på Helgeland, men er totalt sett, alt tatt i betraktning dendesidert beste.

Når det nye sykehuset og den nye lufthavnen står ferdig om noen år, vil Helgeland være svært godt rustet for framtiden og de unge vil se det mye mer attraktivt å bosette seg på vakre Helgeland. I stedet for at man følger den svært negative trenden med at det flytter unge mennesker fra Helgeland, vil de heller ønske å flytte til Helgeland og bygge et liv her i denne fantastiske regionen som er full av muligheter.

Daniel Alexander Tangstad

Bjerka